Uppgifter i gudstjänsten

Vår gudstjänst bygger på att flera olika människor är med och bidrar på de sätt de kan och vill.

Vi är många som tillsammans skapar söndagens upplevelser i högmässan. Vill du veta mer kontaktar du oss via mail, telefon eller varför inte vid kyrkkaffet efter gudstjänsten. Det finns uppgifter för alla, stora som små, gamla som unga!
 

gudstjänstgrupper

Gudstjänstgruppen gör allt från att förbereda texter till att koka kyrkkaffe. Läs mer här!

Ledare för barnens gudstjänst

Under söndagens högmässa, udda veckor, kan de barn som vill, samt föräldrar till mindre barn, vara med i barnens egen gudstjänst. Vi pratar om dagens bibelhistoria, sjunger, pysslar och tar upp en kollekt till barnhemmet Ahope i Etiopien.

Vill du vara med som ledare? Kontakta annica.forssell@svenskakyrkan.se, 046-35 87 56.

Barnministranter

Två barnministranter, från 6 år och uppåt, är i tjänst vid varje högmässa. Deras uppgifter är att dela ut ”Barnens agenda” (med målarbild, bibeltext, sång och bön som knyter an till söndagens tema) till de allra minsta barnen att färglägga, ringa i kyrkans klockor, tända ljus, hänga upp psalmnummer, läsa en text (om de kan och vill) och dela ut ljus vid nattvarden.
Kontaktperson: annica.forssell@svenskakyrkan.se 046–35 87 56.

Barnministrantledare

Barnministrantledarnas uppgift består i att finnas till hands för barnministranterna. Visa barnens bild, hur man ringer i klockorna, öva inför ev textläsning. Barnministrantledaren tar kontakt med barnministranterna några dagar i förväg för att se till att de kommer på söndagen.
Kontaktperson: mikael.ogren@svenskakyrkan.se, 046–35 87 55

Försångare

Vid varje gudstjänst finns en försångare. Uppgifterna är att sjunga verser till Taizésånger och olika musikaliska partier.
Kontaktperson: larsake.sjostedt@svenskakyrkan.se, 046-35 87 51

Instrumentalister

I församlingen finns några instrumentalister som då och då är med och spelar i Högmässan. Instrumentalisterna lyfter musiken med stämmor i psalmsången och i taizésångerna. Några spelar stycken under nattvardsgången eller efter trosbekännelsen. Som instrumentalist kan en spela mycket eller lite. Spelar du något instrument och är nyfiken på att spela i vår högmässa? Välkommen att kontakta vår organist!
Kontaktperson: larsake.sjostedt@svenskakyrkan.se, tfn 046-35 87 51

Assisterande präster och diakoner

Vid varje gudstjänst tjänstgör två liturger, antingen två präster eller en präst och en diakon. I denna grupp finns präster och diakoner som inte har församlingstjänst, men som gärna vill höra till en gudstjänstfirande församling i sin roll som präst eller diakon.
Kontaktperson: mikael.ogren@svenskakyrkan.se 046-35 88 31.