SKUT

Svenska kyrkan i utlandet

SKUT - Svenska kyrkan i utlandet finns runt om i världen för svenskar som befinner sig utomlands.

Vill du vara med och driva SKUT:s frågor i församlingen? Kontakta elinn.leo.sandberg@svenskakyrkan.se, diakon, 046-35 88 12.

Svenska kyrkan i utlandet

Svenska kyrkan i utlandet är ett andligt hem på drygt 40 platser runt om i världen. Gudstjänst firas på ytterligare hundra platser.