Foto: Couleur, Pixabay

Miljödiplomering

För en hållbar kyrka

Vi bär tillsammans ansvaret för att vårda den värld Gud skapat och fördela skapelsens gåvor på ett rättvist och hållbart sätt. En rättvis fördelning omfattar både dagens och kommande generationers behov.

Miljöpolicy Svenska kyrkan i Lund

Arbetet med att bli hållbar kyrka är i full gång. Målet är att samtliga verksamheter ska genomsyras av klimat- och miljömedvetenhet och att vi ska vara föredömen för hållbar utveckling, solidaritet och rättvisa.

 

Att vara kyrka handlar om att ta ansvar för skapelsen. Det som gör Svenska kyrkans egna miljöledningssystem unikt är en helhetssyn på hur andliga, ekologiska, sociala och ekonomiska faktorer samverkar. Eftersom arbetet med att bli hållbar kyrka är gränsöverskridande öppnar det för samarbeten och utbyten av kunskap mellan församlingar men även andra organisationer. Förhoppningen är att skapa en lärande organisation i vilken alla känner att de har en viktig roll.

Har du frågor eller är du intresserad av att engagera dig? Besök www.svenskakyrkan.se/lundeller kontakta Sofie Ask, miljösamordnare, sofie.ask@svenskakyrkan.se
Man kan även höra av sig till pastoratets miljöexpert i hållbarhetsarbetet: Robert Backe, tel. 046-71 88 64 och robert.backe@svenskakyrkan.se.

För att läsa mer om pastoratets hållbarhetsmål, besök lundsdomkyrka.se/miljo.