Foto: Josefin Casteryd /Ikon

Advent och jul i Helgeand

Fjärde söndagen i advent, 18 december
11.00 Högmässa

Onsdag 21 december
20.30 Kvällsmässa

Fredag 23 december
14.00 Vandring och bön

Julafton, 24 december
11.00 Bön vid krubban

Juldagen, 25 december
11.00 Högmässa

Onsdag 28 december
20.20 Kvällsmässa

Nyårsdagen, 1 januari
17.00 Taizémässa

Onsdag 4 januari
20.30 Kvällsmässa

Trettondedag jul, 6 januari
17.00 Trettondedagsmässa
Pilgrimsvandring. För med information kontakta diakon Anne Ekberg (se nedan).

Söndag 8 januari
11.00 Högmässa

Lördagsmusik i advent:

26 november: Helgeands gospelkör under ledning av annica Forssell.
David Henningsson, piano, och Bo Riborg, bas. 

3 december: Jim Nilsson, gitarr, och Martina Björk, piano. 

10 december: Helgeandskören under ledning av Larsåke Sjöstedt.

17 december: Madeleine Selvander, sång, och Larsåke Sjöstedt, piano. 

Expeditionens öppettider: 

28 december: 9-13
29 december: 9-13
30 december: 9-13
2 januari: 9-13
3 januari: 9-13 
4 januari: 9-13

 

 

Gudstjänsterna firas i Stora salen i Församlingsgården. 
Fritt inträde till lördagsmusiken som är i Stora salen i Församlingsgården. 

Reservation för eventuella ändringar.