Advent och jul i Lunds kyrkor

Julen är en av den kristna kyrkans största högtider. Den bär med sig glädje, gemenskap och värme för många men innebär också ensamhet och utsatthet för en del. I Lunds kyrkor firar vi från första advent med gudsjänst, musik och aktiviteter för både barn och vuxna. Vi tänker också på de som behöver oss lite extra under denna tid och delar ut julklappar till barn, stöttar med mat och kläder och ordnar gemenskapsträffar. 

Även denna jul påverkas gudstjänster, musik och annan verksamhet av pandemins restriktioner. 
Flera av reglerna är lokala och kan se olika ut för våra kyrkor och församlingar. För att få rätt information om just din händelse, gå till församlingens egen hemsida.