Stiftsfullmäktige 18–19 november 2022

Fredag den 18–lördag den 19 november 2022 sammanträdde stiftsfullmäktige i Luleå stift på Quality Hotel i Luleå. Här finns kungörelsen, programmet och handlingarna.

Dag och tid: Fredag den 18 november kl. 13.00–ca. 15.00, lördag den 19 november kl. 11.00–ca. 12.30

Plats: Quality Hotel, Storgatan 17, Luleå

Sammanträdet är offentligt.

Ärenden

 1. Sammanträdet öppnas
 2. Upprop
 3. Val av justerare (tillika rösträknare)
 4. Godkännande av kallelse och kungörelse
 5. Fastställande av dagordning
 6. Anmälan av inkomna motioner
 7. Luleå stift: Plan för verksamhet och ekonomi 2023–2025
 8. Prästlönetillgångarna: Plan för verksamhet och ekonomi 2023–2025
 9. Utseende av revisionsbolag för granskning av verksamhetsåren 2023-2026
 10. Behandling av motionen: En annan kyrkovalrörelse 2025 – är det möjligt?
 11. Avgifter vid utlämnande av offentliga och allmänna handlingar
 12. Sammanträdet avslutas

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar finns även tillgängliga på stiftskansliet i Luleå, Stationsgatan 40.

Kungörelsen anslås på Luleå stifts officiella anslagstavla den 8 november 2022 och distribueras samma dag till stiftsfullmäktiges samtliga ledamöter och ersättare.


Skellefteå den 8 november 2022,

Elisabeth Engberg
stiftsfullmäktiges ordförande

Kallelse till stiftsfullmäktige

Fredag den 13 september 2022 skickades kallelser till ledamöter inför kommande stiftsfullmäktige.

Kallelse till stiftsfullmäktige (pdf)

Reseräkningsblankett

Material från fördjupningspass

Stiftsfullmäktige antog plan för 2023

Fredag 18–lördag 19 november sammanträdde Luleå stift stiftsfullmäktige i Luleå. På dagordningen stod bland annat att anta plan för verksamhet och ekonomi 2023–2025. De fördjupade sig också i bland annat strukturfrågor.