Ursäkten till det samiska folket framförd i Sápmi

Nyhet Publicerad

Söndag den 23 oktober framfördes Svenska kyrkans officiella ursäkt till det samiska folket vid en högtidsgudstjänst i Luleå domkyrka. Ursäkten handlar om historiska oförrätter och framfördes av ärkebiskop Antje Jackelén.

Den samiska flaggan vajade tillsammans med Svenska kyrkans i ett soligt men blåsigt Luleå, då en fullsatt domkyrka firade högtidsgudstjänst, söndag den 23 oktober.

– En mäktig och berörande händelse som sitter kvar i kroppen och så kommer att göra. Särskilt att få göra den här gudstjänsten efter de två dagarna på konferensen Ságastallamat, som rymt både smärta, längtan och glädje, säger Åsa Nyström, biskop i Luleå stift.

”Jesus mötte människor i ögonhöjd”

Under tiden ber vi Gud och er om att vi alltmer får mötas i ögonhöjd. Att vi inte upprepar tidigare fel och misstag. Att vi alla låter oss beröras av Jesus som går på knä för att räta upp krokryggiga.

Antje Jackelén, ärkebiskop

Att ursäkten framfördes en andra gång i just Sápmi var av stor vikt. Precis som den 24 november 2021, i Uppsala domkyrka, hade högtidsgudstjänsten tydlig samisk inramning. Redan utanför kyrkan möttes gudstjänstbesökarna av konstverk av Anders Sunna, Jokkmokk. Inne i kyrkan fanns mer av hans konst i form av stora porträtt, och även den eldplats där ärkebiskopen satt tillsammans med de fem som lämnade vittnesmål om Svenska kyrkans övergrepp.

–Jesus mötte människor i ögonhöjd. Det bör vi också göra när vi möter varandra. Då rätas våra krökta ryggar, då lyfts bördor av. I dag står jag som ärkebiskop i Svenska kyrkan inför er, det samiska folket, och bekänner att vi inte har mött er i ögonhöjd. Vi har varit inkrökta i oss själva, inte stått rakryggade emot rasism och maktmissbruk. Våra ryggar är krökta av den skuld som vi bär, sa ärkebiskopen som en del av ursäkten.

Åtaganden som förpliktigar

Utöver ärkebiskopen fanns merparten av Svenska kyrkans biskopar på plats, och läste upp varsitt av de åtta åtaganden Svenska kyrkan tagit på sig. Sedan ursäkten framfördes 2021 har Svenska kyrkan också tagit fram en handlingsplan som utgångspunkt för arbetet de kommande tio åren.

– Att det finns en handlingsplan betyder att vi skrivit, svart på vitt, vad vi ska göra – och då ska vi göra det. Även om det funnits dialog och samråd, där samiska rådet i Svenska kyrkan är en viktig part, så är det Svenska kyrkans åtaganden, och då kan vi också hållas ansvariga för det, säger Åsa Nyström.

Både högtidsgudstjänsten och konferensen Ságastallamat 2 finns att se i efterhand via länkar längre ner på sidan.

En gudstjänst med starka känslor

Den tre dagar långa konferensen Ságastallamat avslutades med en vacker och högtidlig gudstjänst. Här är några röster om dagarna och gudstjänsten.

Ett svartvitt sameporträtt tryckt på en spånskiva står i Uppsala domkyrka.

Svenska kyrkans ursäkt till det samiska folket

Ärkebiskopen framförde Svenska kyrkans offentliga ursäkt till det samiska folket en andra gång i Luleå domkyrka. Se gudstjänsten i sin helhet eller som sammandrag.

Två flaggstänger med den samiska flaggan och Svenska kyrkans flagga mot en blå himmel.

Mål och handlingsplan för den fortsatta försoningsprocessen

Efter att ha bett det samiska folket om ursäkt har Svenska kyrkan satt upp åtta övergripande mål – åtaganden – för det fortsatta försoningsarbetet.

Dialogkonferensen Ságastallamat 2 genomförd i Luleå

Den 21–22 oktober ägde Ságastallamat 2 rum i Luleå. Omkring 150 deltagare var inbjuda till den andra kyrkliga dialogkonferensen i sitt slag, en konferens med stor betydelse i försoningsprocessen mellan Svenska kyrkan och det samiska folket.

Flicka i samedräkt tänder ljus i ljusbäraren.

Samiska

Sedan flera år pågår en viktig utveckling av kyrkans arbete på de samiska språken och med att inkludera det samiska i kyrkans tro och liv.

Samiskt kyrkoliv i Luleå stift

Varje församling i Svenska kyrkan anger i sin församlingsinstruktion hur man arbetar på bland annat samiska. Luleå stifts uppgift är att främja det arbetet.

Bild på boken Samiskt kyrkoliv.

Samiskt kyrkoliv – en bok om historia, kultur och teologi

Svenska kyrkan har åtagit sig att främja samiskt kyrkoliv och öka kunskaperna om samisk historia och kultur. Boken "Samiskt kyrkoliv" är ett av många bidrag till att åtagandena kan uppfyllas.