Den samiska flaggan.
Foto: Svenska kyrkan/Gustaf Hellsing

Urfolksdagen den 9 augusti

Nyhet Publicerad

Den nionde augusti varje år uppmärksammas den internationella urfolksdagen. Sametinget skriver - Vi högtidlighåller världens urfolk och de gemensamma banden mellan urfolkens kulturer och den natur som vi levt och överlevt i.

Inför det så kallade urfolksårtiondet 1994–2004 beslutade FN:s generalförsamling att urfolkdagen skulle firas varje år. Sedan dess har firandet fortsatt och idag är den 9 augusti etablerad som urfolkens dag. 

- Vi vill vara med och uppmärksamma världens urfolk. Genom sin närhet till och kunskap om skapelsen har de mycket att lära oss andra om att leva i samklang med ekosystemen. Att bruka och inte förbruka jordens resurser är den väg som vi alla behöver gå, säger biskop Åsa Nyström.

I Sverige är samerna urfolk, vilket innebär att samiska språk och samisk kultur skyddas enligt lagen om nationella minoriteter och deras språk.

I Svenska kyrkan pågår sedan flera år en viktig utveckling med att inkludera det samiska i kyrkans tro och liv. Svenska kyrkan har åtagit sig att främja samiskt kyrkoliv och öka kunskaperna om samisk historia och kultur. Försoningsprocessen är viktig del i arbetet. 

Läs mer om Samiskt kyrkoliv i Luleå stif
Läs mer om Urfolksdagen 9/8 - Sametinget