”Samiskt kyrkoliv” firad i Jokkmokk

Nyhet Publicerad

Festlig stämning och stolthet när den nya boken ”Samiskt kyrkoliv” firades i Jokkmokk. En bok som bidrar till nya insikter och inspiration att lära sig mer.

Fredagen den 16 september 2022 bjöd Luleå stift och Jokkmokks församling in till boksläpp av den nya boken Samiskt kyrkoliv. Boken är skriven av Birgitta Simma, tidigare stiftsadjunkt för samiskt kyrkoliv, på uppdrag av Luleå stift.

Firandet inleddes med köttsoppa i församlingshemmet och fortsatte sedan med mingel och boksläpp i Jokkmokks kyrka.

– Det känns extra roligt att boken lanseras i Jokkmokk som ligger i hjärtat av Sápmi, säger Anders Stenman, kyrkoherde i Jokkmokks församling.

Unik som präst och same

Med på boksläppet var stiftsdirektor Eva-Maria Karlsson, som var den som gav uppdraget att skriva boken.

– Birgitta Simma är unik i Svenska kyrkan, som både är präst och same. Det ville vi på stiftet ta vara på och tillsammans med Birgitta formades uppdraget, säger hon.

Birgitta Simma minns att uppdraget var väldigt tydligt, det skulle handla om samiskt kyrkoliv. Hon berättar att arbetet med boken blev ett fint sätt att summera hennes upplevelser, erfarenheter och den kunskap hon samlat på sig.

– Under tiden boken växte fram i mitt hjärta funderade jag mycket på vilka frågor jag fått genom åren och använde de som utgångspunkt, säger Birgitta Simma.

En bild av mångfalden i Sápmi

Idag är hon stolt över resultatet och berättar engagerat och ödmjukt om bokens innehåll. Hon guidar läsaren genom den samiska historien, kulturen och traditionerna men också om de samiska språken. Hon berättar om samerna som urfolk och förtryckt folkgrupp och om försoningsprocessen mellan Svenska kyrkan och samerna. Läsaren får också möta flera personer som på olika sätt delar sin berättelse.

– Jag vill ge en bild av mångfalden i Sápmi, säger Birgitta Simma och menar att det finns så många berättelser.

Flera av bokens medförfattare fanns med på boksläppet, bland andra Maj-Britt Larsson, lulesamisk diktare, som läste en dikt från boken. Hon berättade att hon är stolt och tacksam att få vara en del av boken ”Samiskt kyrkoliv”, en känsla hon delar med flera.

Samiska nätverket en viktig del i försoningsarbetets fortsättning

Även biskop Åsa Nyström deltog vid boksläppet.

– Jag känner mig väldigt stolt och just idag känns det extra bra att hålla den här boken, för idag sprid den handlingsplan som Svenska kyrkan gjort för den fortsatta försoningsprocessen. I det arbetet är det samiska nätverket en oerhört viktig del, säger biskop Åsa Nyström.  

Det samiska nätverket består av ett antal personer från Luleå stift som tillhör olika yrkesgrupper. De fungerar som en referensgrupp i samiska frågor. Samuel Hellgren, präst i Älvsby församling, är en av medlemmarna och har sett en positiv utveckling.

– Det finns ett driv nu, en nyfikenhet och vilja att arbeta med dessa frågor. På grund av bristen på kunskap fanns tidigare en osäkerhet men nu finns ju den här boken, säger Samuel Hellgren.

Panelsamtal om hur boken kan användas

Under boksläppets panelsamtal med Åsa Nyström, Samuel Hellgren, författaren själv och Maria Klasson Sundin, biskopens adjunkt, var fokus på hur boken kan användas som kunskapsbank. Det finns mycket som redan görs: samisk konfirmation, utbildning för alla kyrkoherdar, översättning av psalmer, kyrkohandboken till samiska språk. Även nya förslag kom fram under panelsamtalet, med stöd från publiken, till exempel att sprida boken till alla universitet.

Dagen och firandet avslutades i församlingshemmet med tårta, bokförsäljning och signering av författaren. 

Samiskt kyrkoliv

Boken kostar 229 kr och finns att beställa via Argument förlag
Artikelnr: 2462
ISBN: 978-91-7315-625-7

Samtalsguide

Till boken finns ett studiematerial/samtalsguide, framtaget av Sensus.
Ladda ner samtalsguide

Bild på boken Samiskt kyrkoliv.

Samiskt kyrkoliv – en bok om historia, kultur och teologi

Svenska kyrkan har åtagit sig att främja samiskt kyrkoliv och öka kunskaperna om samisk historia och kultur. Boken "Samiskt kyrkoliv" är ett av många bidrag till att åtagandena kan uppfyllas.

Samiskt kyrkoliv i Luleå stift

Varje församling i Svenska kyrkan anger i sin församlingsinstruktion hur man arbetar på bland annat samiska. Luleå stifts uppgift är att främja det arbetet.