Nytt biskopsbrev skickas till diakoner och präster

Nyhet Publicerad

Den här veckan skickas det senaste biskopsbrevet, "De kyrkliga handlingarna i en mångreligiös kontext", ut till alla diakoner och präster i Luleå stift.

Alla diakoner och präster i aktiv tjänst i Luleå stift, samt alla emeritidiakoner och emeritipräster får inom kort biskopsbrevet De kyrkliga handlingarna i en mångreligiös kontext.
   "Jag överlämnar brevet till er präster och diakoner i Luleå stift med önskan om att ni tillsammans i medarbetarlagen ska föra samtal i dessa angelägna frågor om hur ni allra bäst hittar fortsatta goda vägar framåt just i er församling.", skriver biskop Åsa Nyström i följebrevet.

Flyktingströmmen 2015 har gett nya erfarenheter

Det senaste biskopsbrevet är en revidering från 2012. Foto: Svenska kyrkan

Biskopsbrev tas fram av biskopsmötet, där alla Svenska kyrkans biskopar ingår. Texterna lyfter ämnen som är viktiga och aktuella för Svenska kyrkan. Biskopsbrevet som nu skickas ut är en revidering från 2012.
   "Den stora flyktingströmmen som nådde vårt land 2015 har gett oss erfarenheter som vi inte dessförinnan hade. Nästan alla svenska församlingar, oavsett var i Sverige vi finns, har nu en betydligt rikare erfarenhet av möten med människor från andra länder och med annan tro.", skriver Åsa Nyström.

Alla biskopsbrev finns att läsa på biskopsmötets hemsida