Svenska kyrkan har framfört sin ursäkt till det samiska folket

Nyhet Publicerad

Den 24 november 2021 framfördes Svenska kyrkans officiella ursäkt till det samiska folket, för historiska oförrätter. En delegation från Luleå stift närvarade på plats i Uppsala domkyrka. Biskop Åsa Nyström medverkade i gudstjänsten och gav välsignelsen på nordsamiska.

Solen sken över Uppsala domkyrka där kyrkomötets högtidsgudstjänst ägde rum. På kyrkbacken brann eldar och här fanns samiska konstinstallationer för besökarna  att ta del av. Den historiska händelsen, som många sett fram emot, samlade samer, representanter från civilsamhället, internationella vittnen och andra gudstjänstbesökare.

Från Luleå stift deltog, förutom kyrkomötesledamötena, biskop Åsa Nyström och en delegation om elva personer med representanter från Luleå stiftskansli, nätverket för samiskt kyrkoliv i Luleå stift och Edelvik folkhögskola.

– Det var en mycket stark upplevelse. Det tog tag i hela kroppen att på plats i domkyrkan höra vittnesbörden om kyrkans övergrepp, att höra ärkebiskop Antjes tal till det samiska folket, att uttrycka vår ursäkt och lyssna till gensvaret från representanten för Sametinget. Och det är som det ska. Det ska ta tag i oss på ett djupt sätt, säger Åsa Nyström och fortsätter:

– Att därefter få lyssna på Sara-Elviras som med sin varma röst sjöng under nattvardsutdelandet skänkte bärkraft, tröst och hopp till en god väg framåt tillsammans.

”Idag knäböjer vi inför er”

Hela gudstjänsten hade samisk inramning, bland annat med möjlighet att sjunga psalmerna på valfritt språk och textläsning på de samiska varieteterna. Även scenografin i kyrkan var samisk med träbänkar vid en brinnande eld framme i koret där ärkebiskopen satt tillsammans med dem som lämnade vittnesmål om Svenska kyrkans övergrepp. De handlade om andlighet, nomadskolorna, kategoriklyvningen, rasbiologin samt språk och identitetsförlust. 

Som en del i gudstjänsten framförde ärkebiskop Antje Jackelén Svenska kyrkans ursäkt till det samiska folket.

– Idag knäböjer vi inför er, för att erkänna Svenska kyrkans övergrepp och för att ta ett nödvändigt steg framåt på försoningens långa väg, sa ärkebiskopen.

Hela ursäkten finns att läsa på Svenska kyrkans hemsida

Idag knäböjer vi inför er, för att erkänna Svenska kyrkans övergrepp och för att ta ett nödvändigt steg framåt på försoningens långa väg.

Antje Jackelén, ärkebiskop

En av de som vittnade var Nils Henrik Sikku, författare och förläggare från Jokkmokk. Hans vittnesmål handlade om nomadskolan.

– Det var väldigt starkt det som hände här idag. Nu får vi se vad som händer efter att ursäkten uttalats och hur Svenska kyrka kommer att arbeta med de åtta åtagandena. Men jag är tycker att Svenska kyrkan har framfört en fin ursäkt och jag är glad över att man också tänkt på detaljerna i utsmyckningen av kyrkan, det var oväntat, säger Nils Henrik Sikku.

Åtta åtaganden i försoningsarbetet

Svenska kyrkan har tagit på sig åtta åtaganden i försoningsarbetet med det samiska folket som redogjordes av biskoparna under gudstjänsten.

Luleå stifts biskop Åsa Nyström deltog i gudstjänsten. Bland annat redogjorde hon för det första av de åtta åtagandena och gav välsignelsen på nordsamiska, i slutet av gudstjänsten.

Förhoppning om förbättrade relationer

Ingrid Inga, Jokkmokk, är ordförande för Samiska rådet i Svenska kyrkan. Hon hoppas att relationerna kommer förbättras framöver.

– Det jag tar med mig är att Svenska kyrkan nu offentligt bett det samiska folket om ursäkt, på ett så tydligt sätt. Min förhoppning är att relationerna mellan Svenska kyrkan och det samiska folket i framtiden, med de åtaganden som Svenska kyrkan nu lovat att man ska arbeta med, kommer förbättra relationen mellan oss i god anda, säger Ingrid Inga.

Hennes vittnesbörd i gudstjänsten handlade om samisk andlighet.

– Gudstjänsten var väldigt berörande för mig, både inslagen med vittnesmålen men också ärkebiskopens tal. Hon angav tonen, också mina kollegor när de avgav sina vittnesmål.

Ursäkten framförs igen i Sápmi 2022

I oktober 2022 framförs Svenska kyrkans ursäkt till det samiska folket en gång till, då i Luleå under dialogmötet Ságastallamat.

– Om ett år hoppas jag att Svenska kyrkan har klart hela handlingsplanen för hur man ska genomföra de åtaganden som man redovisat för från ärkebiskopens sida, säger Ingrid Inga som snart avgår som Samiska rådets ordförande.

I stället kommer hon engagera sig mer i sin hemförsamling.

– Jag kommer följa ändå, på avstånd. Den här händelsen kommer vi aldrig vara med om igen. Då är det inte så lätt att släppa. Förhoppningsvis får jag vara med i oktober 2022 när ursäkten uttalas i Sápmi.

 

En gudstjänst som berörde

Så här säger några av de medverkande och tillresta från Luleå stift om gudstjänsten. Dessutom närvarade bland andra ledamöter i kyrkomötet som är hemmahörande i Luleå stift.

Ett svartvitt sameporträtt tryckt på en spånskiva står i Uppsala domkyrka.

Svenska kyrkans ursäkt till det samiska folket

Ärkebiskopen framförde Svenska kyrkans offentliga ursäkt till det samiska folket en andra gång i Luleå domkyrka. Se gudstjänsten i sin helhet eller som sammandrag.

Åtta åtaganden i försoningsarbetet med samiska folket

Kyrkostyrelsens arbetsutskott har i juni 2021 beslutat om åtta åtaganden som utgångspunkt för arbetet i försoningsprocessen med det samiska folket, de kommande 10 åren.

Samiskt kyrkoliv i Luleå stift

Varje församling i Svenska kyrkan anger i sin församlingsinstruktion hur man arbetar på bland annat samiska. Luleå stifts uppgift är att främja det arbetet.

Flicka i samedräkt tänder ljus i ljusbäraren.

Samiska

Sedan flera år pågår en viktig utveckling av kyrkans arbete på de samiska språken och med att inkludera det samiska i kyrkans tro och liv.