Foto: Carl-Johan Utsi/Ikon

De fick pengar för samiskt arbete

Nyhet Publicerad Ändrad

Två församlingar och ett pastorat i Luleå stift fick ekonomiska bidrag när Samiska rådet i Svenska kyrkan delade ut drygt 250 000 kronor för att främja samiskt arbete och kyrkoliv, våren 2023.

Jokkmokks församling, Jukkasjärvi församling och Vännäs-Bjurholms pastorat har tillsammans med Härjedalens pastorat i Härnösands stift tilldelats drygt 250 000 kronor för att främja samiskt arbete och kyrkoliv.

Bidraget ska utveckla Svenska kyrkans långsiktiga samiska arbete och är en del av försoningsprocessen mellan Svenska kyrkan och det samiska folket.

– Det är glädjande att Samiska rådet i Svenska kyrkan kan stärka den samiska kulturen på det här sättet, säger Erik-Oscar Oscarsson, ordförande.

I Luleå stift har följande tilldelats utvecklingsmedel:

Saltoluokta kyrkkåta, Jokkmokks församling

35 000 kronor för att:

  • köpa in en dopfunt och vas till kyrkkåtan.

Jokkmokks församling

111 000 kronor för att

  • starta upp samisk barnkör
  • ordna studiecirkel kring boken Samiskt kyrkoliv
  • studier i samiska för pedagoger.

Vännäs-Bjurholms pastorat

56 000 kronor för att

  • synliggöra det samiska i kyrkorummets textilier och nattvardsbruk
  • lyfta fram samisk andlighet genom musiken, konserter med samiska artister
  • inspirera och synliggöra samisk mat- och hantverkstraditioner i verksamheterna
  • bjuda in samiska slöjdare till hantverkskafé

Jukkasjärvi församling

34 000 kronor för att

  • köpa in nattvardskärl och textilier

 

Om bidraget

Som en del i försoningsprocessen mellan Svenska kyrkan och det samiska folket har Svenska kyrkan gjort åtta åtaganden och skrivit en handlingsplan för hur de ska uppfyllas. I planen finns till exempel pengar som församlingar, pastorat, stift eller samiska organisationer kan söka för långsiktiga insatser som ska främja samiskt arbete och kyrkoliv.

Utvecklingsmedlen delas ut två gånger per år. Sista ansökningsdag för nästa utdelning är den 31 augusti. Under 2023 kan 600 000 kronor delas ut.

Samiska rådet i Svenska kyrkan 2022-2025.

Samiska rådet i Svenska kyrkan

Till uppgifterna hör att främja den samiska kulturens egenart och uttryck i kyrkolivet och särskilt uppmärksamma de samiska språkens ställning i gudstjänst och andaktsliv.

Samiskt kyrkoliv i Luleå stift

Varje församling i Svenska kyrkan anger i sin församlingsinstruktion hur man arbetar på bland annat samiska. Luleå stifts uppgift är att främja det arbetet.