Biskopen har skrivit under avsiktsförklaring för Agenda 2030

Nyhet Publicerad

Biskop Åsa Nyström skrev nyligen under en avsiktsförklaring att Luleå stift, som en av 13 aktörer, ska bidra till genomförandet av Agenda 2030 och arbetet med att nå de globala hållbarhetsmålen.

I mitten av april skrev biskop Åsa Nyström under Norrbottens länspartnerskap avsiktsförklaring för Agenda 2030. De 13 aktörerna som ingår i partnerskapet ska bidra till genomförandet av de globala målen för hållbar utveckling.

17 mål för en bättre värld

Aktörerna i länspartnerskapet ska samverka och samarbeta för att bidra till genomförandet av den globala utmaningen Agenda 2030, både tillsammans och var för sig.
   Bland målen finns bland annat att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor, främja fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen.

Svenska kyrkan och Agenda 2030

På ett eller annat sätt har Svenska kyrkans arbete bäring till alla 17 målen. I en hållbar värld värnas alla människors lika värde, ekosystemen skyddas och ekonomin respekterar planetens integritet och gränser – människan tar ansvar för skapelsen.

Läs mer om hur Svenska kyrkan bidrar till Agenda 2030

agenda 2030

  • ... innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling.
  • ... antogs av FN:s generalförsamling hösten 2015.
  • ... tar vid efter de så kallade Millenniemålen som nådde sitt slutår 2015.
  • ... har år 2030 som målår, därav namnet.

Läs mer om de globala målen​