Foto: Maria Klasson Sundin/Luleå stift

Återbördandeceremoni i Arjeplog

Nyhet Publicerad

Den 9 september medverkade biskop Åsa Nyström vid ett återbördande av kvarlevorna av två samiska män på Arjeplogs kyrkogråd. – Det blev en värdig och fin ceremoni. Att vi stod där tillsammans; anhöriga, sameföreningen, kyrkan och muséerna, är oerhört värdefullt. Förståelsen för historiens övergrepp blir konkret, samtidigt som viljan att nu ställa tillrätta också blir tydlig, säger biskop Åsa Nyström.

Biskop Åsa Nyström Foto: Maria Klasson Sundin/Luleå stift

"Idag har de fått komma tillbaka till den jord där de hör hemma. Vi har fått vara med om en värdig återbördandeceremoni på Arjeplogs kyrkogård av en namngiven samisk man vars kvarlevor nu kommit tillbaka hem från Gustavianum i Uppsala och en okänd samisk man vars kranium funnits hos Historiska muséet i Lund",  skriver biskop Åsa Nyström i sitt facebookinlägg.

Arjeplogs sameförening har tillsammans med Arjeplogs församling, Gustavianum i Uppsala och Historiska muséet i Lund, drivit denna process.

Samiskt kyrkoliv i Luleå stift

Varje församling i Svenska kyrkan anger i sin församlingsinstruktion hur man arbetar på bland annat samiska. Luleå stifts uppgift är att främja det arbetet.

Kvinna i samisk dräkt tänder ljus.

Samiskt i Svenska kyrkan

Sedan flera år tillbaka pågår en viktig utveckling av kyrkans arbete på de samiska språken och med att inkludera det samiska i kyrkans tro och liv.