Åsa Nyström vigd till biskop

Nyhet Publicerad

Söndag den 3 juni 2018 vigdes Åsa Nyström till biskop i ett soligt och sommarvarmt Uppsala. Hon är därmed Luleå stifts nionde biskop.

Många hade samlats i Uppsala domkyrka när Svenska kyrkan fick två nya biskopar under en högtidlig högmässa med biskopsvigning. Åsa Nyström och Thomas Petersson vigdes av ärkebiskop Antje Jackelén till biskopar i Svenska kyrkan, i närvaro av kungaparet, utländska gäster och Svenska kyrkans biskopar.
   – Jag känner mig innesluten av Gud och av människors böner och goda vilja, säger biskop Åsa Nyström direkt efter vigningsgudstjänsten.

Gud verkar i er

Som sitt valspråk har Åsa Nyström valt: ”Gud verkar i er”, från Filipperbrevet 2:13. 
   – Jag är övertygad om att det är som valspråket säger. Det ser jag när kärlek, omsorg, mod och tro växer. Gud är nära oss, hjälper oss att mogna som människor och ger oss impulser till handling.

Ärkebiskopens predikade om den goda spänningen

I sin predikan vände sig ärkebiskopen direkt till de båda nya biskoparna med uppmaningen: 
”Ni båda, som nu snart är biskopar, håll fast vid den goda spänningen mellan att Gud verkar i andra, men också i er själva, och omfamna spänningen mellan perspektivet nerifrån djupet och uppifrån höjden. Bådadera behövs!”

Biskopens insignier bars av representanter från församlingarna

I högmässan deltog representanter från olika delar av Luleå stift. Stiftets standar bars av Nils Johan Labba, slöjdare och lägerchef på det samiska konfirmandlägret, biskopskorset bars av Titti Ådén, stiftsstyrelsens första vice ordförande, kåpan och mitran bars av Agneta Andersson, diakon i Lycksele församling, och kräklan bars av Adam Wahlberg, komminister i Sankt Olovs församling.

Specialskriven musik från körkompisarna

Under nattvarden sjöng kören som Åsa Nyström tidigare varit medlem i, Uppsala katedralsångare, den specialskrivna sången Gud verkar i er. Det är Mattias Sjöberg som skrivit den utifrån biskopens valspråk, som kommer från Jes 43:19.
   Redan kvällen innan framförde Åsa Nyströms tidigare kör ett specialskrivet verk, då Märker ni det inte av Ulf Bilting utifrån Jes 43:19.  Sångtexten sjöngs på elva språk: svenska, nordsamiska, meänkieli, engelska, tyska, franska, italienska, ryska, skotsk gäliska och japanska.

Internationella gäster följer med till Luleå

Till vigningshelgen hade också ett antal internationella gäster kommit, dels från de nordiska länderna, dels från vänstiften. Från Norwich stift i England deltog Lord Bishop, the Right Reverend Graham James, hans fru och Revd. Andrew J North. Från den lutherska kyrkan i Tanzania och vänstiftet Konde deltog Bishop, Dr. Edward Johnson Mwaikali och Rev. Dr. Gwamaka Mwankenja som bland annat är rektor för Matema bibelskola. Slutligen, från den lutherska kyrkan i Liberia deltog Bishop Jensen Seyenkulo och generalsekreteraren Mrs. Naomi Ford-Wilson.
   De fyra sistnämnda kommer spendera några dagar i Luleå innan de reser hem.

Se biskopsvignignen i efterhand

Hela biskopsvigningen sändes på svenskakyrkan.se. Nu kan du se den i efterhand.

Predikan vid biskopsvigning 3 juni

Ärkebiskop Antje Jackeléns predikan vid biskopsvigning av Åsa Nyström, Luleå stift, och Thomas Petersson, Visby stift. Uppsala domkyrka den 3 juni 2018.

Biskopen

Åsa Nyström är född 1960 och har sina rötter i Umeå. Den 3 juni 2018 vigdes hon till biskop i Luleå stift, den nionde i ordningen sedan stiftet bildades 1904.

Biskopens valspråk och vapen

”'Gud verkar i er.' Det är jag övertygad om. Det ser jag när kärlek, omsorg, mod och tro växer."

Åsa Nyström välkomnad till Luleå stift

Söndag den 10 juni mottogs Åsa Nyström, Luleå stifts nionde biskop, under en högmässa i en fullsatt Luleå domkyrka. Efteråt var alla inbjudna till kyrkkaffe med tal och gratulationer.