Foto: Ola Johansson

- I år blir Allhelgona extra laddad

Nyhet Publicerad

Under allhelgonahelgen minns vi våra avlidna nära och kära. Inte minst i coronatider kan det kännas extra viktigt att få tala om och tänka på dem som gått före oss, och kanske tända ljus. Vår biskop delar med sig av sina tankar inför den kommande högtiden.

"Allhelgonahelgen närmar sig, och därmed den helg när många av oss brukar gå till kyrkan, tända ljus, lyssna på musik och minnas våra kära som inte längre finns ibland oss. I år kan det kännas extra viktigt för många av oss.
Det har inte varit möjligt att ta avsked som vanligt i de begravningsgudstjänster som hållits eftersom vi haft restriktioner kring hur vi kan samlas, hur vi får resa och hur vi ska avhålla oss från onödiga sociala kontakter. En del av oss bär på stor sorg för att vi inte kunnat vara vid vår älskades dödsbädd, eftersom sjukhus och vårdinrättningar haft sina restriktioner. Därför blir Allhelgonahelgen extra laddad med de avsked som vi inte kunnat ta som vi önskat.  

Runt om i hela Sverige förbereder sig församlingarna för att kunna ge rum för olika sätt att uttrycka sorgen, saknaden och kärleken. Det kan inte ske som vi gjort under tidigare år, med välfyllda kyrkor och pampig körmusik, men närheten och omsorgen kommer att ta gestalt i nya former.
”Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det” – det är bibelns budskap till oss i mörka och svåra tider. Jesus själv beskrivs som världens ljus – han ger livsmod och kraft till att leva. Tillsammans får vi vara Jesus förlängda armar när vi sprider ljus och värme till varandra i ord och handling. Det är vår möjlighet att skingra mörkret.  

De flesta kyrkor i stiftet kommer att vara öppna så att du kan gå in och sitta en stund, tända ett ljus och be din bön. I en del församlingar firas fler gudstjänster än vanligt så att det ska vara möjligt att delta smittsäkert, andra församlingar har inte den möjligheten.  

Men framför allt; till kyrkogårdarna är du alltid välkommen. De är öppna dygnet runt. Just den här allhelgonahelgen kommer kyrkans medarbetare i större utsträckning att finnas där. Vi möts utomhus, tänder ljus, ger varandra varma blickar och låter ljuset lysa i mörkret för att göra det tydligt att ljuset segrar över mörkret.  

För dig som vill vara hemma och ändå känna gemenskap; du kan lyssna på den nationella sorgegudstjänsten lördagen den 31 oktober kl 18 i TV 4 från Uppsala domkyrka, många lokala församlingar sänder andakter och gudstjänster via sina kanaler och det finns möjlighet att tända ljus digitalt via Svenska kyrkans hemsida.  

Läs mer på hemsidor och i annonsering om hur just din församling ordnar det."

Tänd ett digitalt ljus
På Svenska kyrkans webbplats kan du kan tända ljus digitalt och även be en bön i bönewebbens särskilda allhelgonarum. Här kan du välja att tända ett ljus på någon av landets kyrkogårdar där en anhörig vilar. Ljusen lyser sedan upp en karta på webbplatsen.

Behöver du tala om din sorg?
Kontakta Första hjälpen vid sorg eller Jourhavande präst.

Vem minns du? 
Använd gärna #vemminnsdu och dela med dig av minnen av dina nära och kära.