Biskopens adventsbetraktelser på svenskt teckenspråk

Biskop Åsa Nyström delar betraktelser i advent. Här ser du dem med svenskt teckenspråk.

Biskopens adventsfilm på svenskt teckenspråk

Inför första söndagen i advent delar biskop Åsa Nyström en film som tar sin utgångspunkt i den gammaltestamentliga texten, om ett nytt slags kung som ska komma.

Biskopens film på andra advent, på svenskt teckenspråk

Den andra söndagen i advent delar biskop Åsa Nyström en film som tar sin utgångspunkt i evangelietexten, om Jesus som förkunnar att Guds rike är nära.

Biskopens film på tredje advent, på svenskt teckenspråk

Den tredje söndagen i advent delar biskop Åsa Nyström en film som tar sin utgångspunkt i evangelietexten, om Johannes Döparen som bereder vägen för Jesus.

Biskopens film på fjärde advent, på svenskt teckenspråk

Den fjärde söndagen i advent delar biskop Åsa Nyström en film som tar sin utgångspunkt i evangelietexten om Maria. Det handlar om vår längtan efter att få se Gud, och Guds längtan att komma oss nära.

Snidade figurer, julkrubba.

Advent och jul i Luleå stift

Låt oss tillsammans lysa upp vintermörkret och fira julens under. Du är varmt välkommen till advents- och julgudstjänster, konserter och evenemang av olika slag. Se vilka aktiviteter som finns i din närhet. Oavsett hur du känner inför julen finns Svenska kyrkan här för dig.

Bild från årets Julfilm.

Välkommen jul!

Välkommen att fira gudstjänst och uppleva konserter i kyrkan under advent och jul. Se digitala gudstjänster och konserter, inspelade eller live. Läs eller lyssna på julevangeliet, eller ta reda på varför vi firar advent och jul – egentligen?

Närbild på en ängel som hänger i julgranen.

Är du ensam i jul?

Det kan finnas många anledningar till ensamhet under julen. Oavsett anledning finns det möjlighet att fira julen tillsammans med andra om man vill. De flesta av Svenska kyrkans församlingar erbjuder gemensamma aktiviteter under julen.