Meny

September 2019 - lägesrapport i halvtid

Sedan 1 januari 2019 är verksamhetsledare Mona Eriksson samordnare för miljödiplomeringsarbetet och hon ger en lägesrapport i september 2019 när halva projekttiden gått.

  • Nulägesbeskrivningar är genomförda på alla områden; grundläggande verksamhet, byggnader, kyrkogårdar, varor och tjänster, förvaltning och ekonomi samt Diakoni i Centrum.
  • Vi har genomfört en utbildningsdag med personal och kyrkoråd, totalt 68 personer (uppdelade på två dagar).
  • Energikartläggning är genomförd och presenterad för församlingens anställda.
  • Kemikaliesanering i alla verksamhetsområden är genomförd.
  • Miljögruppen har formulerat en vision.  
  • ”Det börjar med mig” - en checklista om vad vi alla kan bidra med – har presenterats för församlingens anställda.
  • Mål och åtgärdsprogram för alla områden i församlingens verksamhet är klar.
  • Under hösten 2019 kommer samordnaren att besöka alla arbetsgrupper/områdesgrupper, för att presentera, bearbeta och förankra mål och åtgärdsprogram.
  • Under hösten 2019 görs även en återkoppling till kyrkorådet.