September 2018 - processen startar

Den 19 september 2018 startade Luleå domkyrkoförsamling en process för miljödiplomering.

Svenska kyrkans miljödiplomering är ett redskap för församlingar som vill ställa om sin verksamhet så att den bidrar till en utveckling som är hållbar för alla människor ur flera perspektiv; ekologiskt, socialt och ekonomiskt.
Miljödiplomeringsprocessen beräknas ta ungefär två år. Under den tiden tar man bland annat fram mål, handlingsplaner och rutiner samt beskriver ansvar och befogenheter i miljöarbetet. Även sedan när diplomeringen är klar, så kommer Luleå domkyrkoförsamling att varje år se över vad som kan förbättras ytterligare för att minska skadlig påverkan på miljön.
Redan nu arbetar Luleå domkyrkoförsamling för att vara varsam med miljön på olika sätt, se exemplen nedan.

Luleå domkyrkoförsamling

 • har personalcyklar som används till exempel vid hembesök, vilket minskar bilåkandet och även fungerar som friskvård för personalen.
 • har renoverat fönstren i Mjölkuddskyrkan och Mjölkuddsgården för att minska på energiutsläppen.
 • har renoverat krematoriet enligt nya miljökrav.
 • är en Kyrka för Fairtrade och många av de Fairtrade-produkter som vi använder är även Krav-märkta.
 • väger in miljövänligheten när vi köper in nya maskiner, redskap eller bilar.
 • lagar ofta vegetariskt när vi serverar mat som vi tillagat själva.
 • använder stearinljus, inte parafinljus, i kyrkorna.
 • övergår till att använda led-lampor som belysning där det är möjligt.
 • trycker sin församlingstidning på miljövänligt papper.
 • har vägt in miljöaspekterna vid upphandlingen av lokalvård.
 • använder Svenska kyrkans ramavtal som har en uppförandekod för leverantörer som beskriver de minimikrav avseende etik samt hållbar social, miljömässig och ekonomisk utveckling som en leverantör till Svenska kyrkan ska uppfylla.
 • uppmuntrar anställda att åka kollektivt genom att inte subventionera bilparkering.
 • strävar efter att arbetsbelastningen för anställda ska vara rimlig så att församlingsarbetet blir hållbart. Ett citat av Bodil Jönsson, beskriver perspektivet: ”Långsiktig hållbar utveckling kräver långsiktigt hållbara människor”.