Vintervy över kyrkogården
Foto: Ingerlis Lyckhagen

Örnäskyrkogården

Örnäskyrkogården är en landskapskyrkogård, fyra kilometer från Luleå centrum. Den invigdes 1968 av dåvarande biskopen Stig Hellsten.

ÖRNÄSKYRKOGÅRDEN

Hitta till Örnäskyrkogården: Besöksadressen är Hertsövägen 200 (går att söka på Google maps, Hitta och Eniro och då får man upp en karta).

Parkering finns vid infarten, vid kapellen och även på kyrkogården. På orienteringskartan vid infarten kan man se var p-fickor finns inne på kyrkogården. Det är inte tillåtet att parkera på andra ställen.

Busslinje: Närmaste hållplats är Jägarstigen och där passerar linje 5 och 1.

Besökstoalett finns på gaveln av kyrkogårdsexpeditionen. Den är inte öppen dygnet runt men under dag- och kvällstid.

Framkomlighet: Asfaltsvägar, stenmjölsgångar, gräsgångar och skogsområden.
På vintern plogas huvudvägarna.