Luleå domkyrka
Foto: Karin Holmgren Tyskling

Luleå domkyrkas fasad renoveras

Renovering av fasaden på Luleå domkyrka pågår. Under sommaren och hösten 2021 är området runt domkyrkans torn avspärrat för renoveringsarbete och besiktningar av fasaden. Vänligen respektera avspärrningarna.

På domkyrkans södra fasad är en byggnadsställning uppsatt.

Bakgrund:

Renoveringen av Luleå domkyrkas fasad startade i november 2019 .

Luleå domkyrkoförsamling har genomfört en besiktning av domkyrkans fasad (tegel- och betongdelarna). Besiktningen visade att tegelfundamenten som bär upp de dekorativa betongspirorna som omger urverket, är i behov av åtgärder.

- Vi kommer att åtgärda fundamenten för att säkerställa att de även framöver ska bära upp spirorna på ett säkert sätt, berättar församlingens fastighetsförvaltare Peter Vinsa.

Steg ett i renoveringsarbetet var att ta ner spirorna. Även Ansgarskorset på den södra sidan av kyrkan har tagits ner. Arbetet fortsätter med att undersöka hela tegelfasaden och de utvändiga betongdelarna.

Det är inte första gången som fasaden på domkyrkan renoveras, det har skett vid flera tillfällen. Redan 1921 byttes en del av teglet (närmare bestämt 10 000 tegelstenar). 1978 togs spirorna ner, fundamenten murades om och det göts nya spiror. Senaste renoveringen gjordes 2008-2009.
Planen för den nu aktuella renoveringen av Luleå domkyrka sträcker sig fram till 2024.
- Församlingen kommer givetvis att söka de bidrag som finns för renovering av kulturbyggnader och vi står i kontakt med länsstyrelsen om vilka åtgärder som ska göras, säger Peter Vinsa. 

 

För besökare: 
På grund av avspärrningarna runt tornet på domkyrkan kan det vara svårt att ta sig till tillgänglighetsrampen om du kommer ifrån parkeringen framför kyrkan. Parkera gärna på norra sida om kyrkan mot Luleåbo för att lättare ta dig till tillgänglighetsrampen.