Humla
Foto: Håkan Sjunnesson/IKON

Juni 2020 - miljödiplomering fas 1

Vid gudstjänsten i Luleå domkyrka den 7 juni fick Luleå domkyrkoförsamling ta emot ett diplom för sitt miljöarbete.

Mottagande av diplom
Verksamhetsledare Mona Eriksson och domprost Charlott Rehnman tog emot Luleå domkyrkoförsamlings miljödiplom 7 juni 2020. Foto: Maritha Meethz

”Luleå domkyrkoförsamlings ambitiösa arbete för att bli miljödiplomerad genomsyrar alla församlingens verksamhetsområden. Det går inte att ta miste på den motivation och det driv som finns i hela församlingen för att bidra till en hållbar utveckling. Luleå domkyrkoförsamlings styrka i hållbarhetsarbetet ligger i att varje del av församlingen hittat sin väg att bidra. Församlingens arbete är starkt förankrat i ett ansvarstagande att värna skapelsen för nuvarande och kommande generationer.” Det utlåtandet lämnar Luleå stifts miljödiplomerare i en rapport.

Luleå domkyrkoförsamling inledde en process för miljödiplomering i september 2018, och nu är fas 1 av 3 avklarad. Miljödiplomerarna har granskat församlingens arbete för att uppfylla de krav som ställs på kyrkornas miljödiplomering för fas 1, genom samtal, besök och granskning av dokumentation. 

Här kan du läsa mer om miljöarbetet i Luleå domkyrkoförsamling.