Innerstadens kyrkogård sommartid
Foto: Ingerlis Lyckhagen

Innerstadens kyrkogård

Innerstadens kyrkogård, i Luleå centrum, invigdes 1876.

Hitta till Innerstadens kyrkogård: Besöksadressen är Västra Järnvägsesplanaden 21 (går att söka på Google maps och då får man upp en karta).

Parkering finns längst efter Västra Järnvägsesplanaden (kommunens parkering, med parkeringsautomat). Det är inte tillåtet att köra in på kyrkogården om man inte har kommunens P-tillstånd (handikapptillståndet).

Busslinje: Närmaste hållplats är Landstingshuset och där passerar linje 8, 5, 4 och 9.

Besökstoalett finns i ekonomibyggnaden men endast under sommarsäsongen.

Framkomlighet: Asfaltsgångar, stenmjölsgångar och gräsgångar.
På vintern plogas huvudgångarna.