Foto: Linnéa Karemo /IKON

Församlingsinstruktion

Luleå domkyrkoförsamlings församlingsinstruktion (FIN) tar sitt avstamp i visionen "Se människan". I FIN hittar du beskrivningar och reflektioner kring församlingens omvärld, grundläggande uppdrag och väg framåt. Ladda ner dokumentet här!

Bildkollage

Verksamhet för alla åldrar

Välkommen att vara med och engagera dig i Luleå domkyrkoförsamling! Här finns grupper för barn, ungdomar och vuxna, gudstjänster och konserter, meditation, möjligheter till samtal och stöd, med mera.

Diakonens symbol.

Samtal och stöd

Vänd dig till diakonerna när du eller någon du känner behöver någon att prata med eller stöd i svåra lägen i livet. En diakon är en person som, på samma sätt som präster, vigts till tjänst.

Spelar orgel.

Konserter och musikgudstjänster

Musikverksamheten i Luleå domkyrkoförsamling anpassas med anledning av coronapandemin. Här kan du läsa om möjligheter till att lyssna på musik.

Kontakta oss

Välkommen att kontakta Luleå domkyrkoförsamling. Här hittar du direktnummer och e-postadresser till församlingens medarbetare.