Luleå domkyrka
Foto: Karin Holmgren Tyskling

Domkyrkoplanens kyrkogård

Gamla gravplatser finns omkring Luleå domkyrka.

Gamla gravplatser finns omkring domkyrkan, på Domkyrkoplanens kyrkogård, som en rest av den kyrkogård som anlades 1667 i samband med den första kyrkans tillkomst. 1920 ägde den sista gravsättningen rum där.