Ljus som tändes i Lövångers kyrka vid dopfesten 2015
Foto: Iris Sjöström

Verksamhet

Vill du fira gudstjänst, kanske träffa nya vänner, sjunga i kör, engagera dig ideellt i vår församling eller hitta aktiviteter som passar för dina barn? Du är varmt välkommen att dela gemenskapen.

Barn, ungdom & familj

Församlingen och Efs bedriver tillsammans en rad aktiviteter för barn- och unga i olika åldrar

Musik

Musiken utgör en viktig del i gudstjänster och förättningar. Kyrkomusiken ger även dig en möjlighet att utvecklas

Diakoni

Diakoni handlar om att möta människor i olika situationer, att hjälpa, trösta eller bara finnas till hands