Musiker i Lövångers kyrka Första advent 2015
Foto: Iris Sjöström

Musik

Musiken spelar en viktig roll i Lövångers församling. Du möter den i gudstjänster, dop, bröllop och begravningar och mycket mer.

Kyrkomusiken handlar om att gestalta Guds närvaro i våra liv och våra gudstjänster. 
Inom Lövångers församling finns flera körer med olika inriktning och för olika åldrar. Oavsett ålder och tidigare sånginsatser väljer du kören som passar dig!
Alla är välkomna att vara med!
Naturligtvis finns även plats för dig som spelar något instrument .

 

Församlingens vuxenkörer

I Lövångers församling finns två vuxenkörer, Kyrkokören och Fördejkören .

Ibland sjunger Sångdraget i kyrkan

Sångdraget

Församlingen barnkör heter Sångdraget och där får du vara med om du är 8-12 år. Start 20 september .

Flygel

Församlingens fria musikundervisning

Möjlighet finns att få undervisning på kyrkorgel och piano, eventuellt även sång.

Välkommen att höra av dig!