Foto: Iris Sjöström

Kyrkans Barntimmar

De riktar sig till 4- och 5-åringarna varannan vecka på Annagården i Lövånger och i Vallens kapell. Just nu är det sommaruppehåll. Startar i september.

Kyrkans Barntimmar på Annagården Lövånger
varannan fredag 9.00-10.30.

Kyrkans Barntimmar i Vallens kapell
varannan tisdag 9.30-10.50.

Foto: Iris Sjöström

På hösten bjuds alla som fyller fyra eller fem år under året. Varje Barntimmegrupp träffas en gång varannan fredag 9-10.30  på Annagården och Vallens kapell varannan tisdag 9.30-10.50.
På Kyrkans Barntimmar leker vi, pysslar, sjunger ber och berättar om Gud och Jesus.
Barn som vistas på förskolan under de aktuella dagar det är Barntimmar kan också delta. Vi hjälps vi åt att hämta och lämna barnen. Men kom i håg att prata både med personalen på förskolan och oss som ansvarar för Kyrkans Barntimmar när ditt barn vill börja Barntimmarna.

Vi som jobbar med Kyrkans Barntimmar: