Lövångers församlings expedition Annagården
Foto: Iris Sjöström

Kontakt

Välkommen att besöka, ringa eller maila oss!

Församlingens expedition


Prästgårdsvägen 16, 932 61 Lövånger

Lövångers församlings expedition Annagården
Foto: Iris Sjöström

Telefon 0913-100 23

Öppet måndag, onsdag och fredag 10.00-12.00

Mailadress: lovanger.forsamling@svenskakyrkan.se

EFS Lövånger

Adress Prästgårdsvägen 16, 930 10 LÖVÅNGER

Foto: Iris Sjöström

Ordförande Mats-Olof Löfroth 070 632 44 94

Kassör Mats Bäcke