Meny

Kontakt

Välkommen att besöka, ringa eller maila oss!

Församlingens expedition


Prästgårdsvägen 16, 932 61 Lövånger

Lövångers församlings expedition Annagården
Bild: Iris Sjöström

Telefon 0913-100 23

Öppet måndag, onsdag och fredag 10.00-12.00.

Mailadress: lovanger.forsamling@svenskakyrkan.se

Åke Lundgren

Åke Lundgren

Lövångers församling

Kyrkoherde

Sara Pettersson

Sara Pettersson

Lövångers församling

Komminister

Maria Ekstedt

Maria Ekstedt

Lövångers församling

Komminister

Ingalill Persson

Ingalill Persson

Lövångers församling

Förvaltningsassistent

Karin Lundström

Karin Lundström

Lövångers församling

Diakon Burträsk-Lövångers pastorat

Anna-Maria  Larsson

Anna-Maria Larsson

Lövångers församling

Diakoniassistent

Linda Sandgren

Linda Sandgren

Lövångers församling

Projektledare språk och integration

Mikael Lindberg

Mikael Lindberg

Lövångers församling

Kyrkomusiker

Rickard Ögren

Rickard Ögren

Lövångers församling

Kyrkogårdsförman Burträsk-Lövångers pastorat

Jonas Gustafsson

Jonas Gustafsson

Lövångers församling

Kyrk - och kyrkogårdsvaktmästare

Henrik  Persson

Henrik Persson

Lövångers församling

Kyrkogårdsvaktmästare

Iris  Sjöström

Iris Sjöström

Lövångers församling

Församlingspedagog

Anna-Karin Andersson

Anna-Karin Andersson

Lövångers församling

Barnledare

Miranda  Birgersson

Miranda Birgersson

Lövångers församling

EFS-konsulent

EFS Lövånger

Adress Prästgårdsvägen 16, 930 10 LÖVÅNGER

Bild: Iris Sjöström

Ordförande Mats-Olof Löfroth 070 632 44 94

Kassör Mats Bäcke