Bjuröklubbs kapell
Foto: Ulf Wikström

Kapell och bönhus

Under början av förra århundradet gick en väckelse över bygden som bland annat resulterade i att ett flertal bönhus byggdes ute i byarna. Förutom dessa finns även tre kapell inom församlingens gränser.

Bjuröklubbs kapell
Foto: Ulf Wikström

Bjuröklubbs kapell
Det gamla fiskarkapellet i Bjuröklubb invigdes 1864 och ersatte då ett tidigare från 1658. Kapellet används flitigt under sommarmånaderna och varje år hålls flera gudstjänster, dop och vigslar i det lilla kapellet på gränsen mellan hav och land.

Läs mer om Bjuröklubb

 

 

Vallens kapell
Foto: Iris Sjöström

Vallens kapell
Kapellet i Vallen invigdes 1940. Inför kapellets 60-årsjubileum gjordes en omfattande renovering och en ny altartavla signerad Barbro Frimodig kom på plats. Kapellet ägs och förvaltas av byborna via en kapellstiftelse.

Läs mer om Vallens kapellstiftelse

Munkvikens kapell
Foto: Ulf Wikström

Munkvikens kapell
Kapellet utgör hjärtat i verksamhet på Munkvikens lägergård. Där samlas konfirmander och andra lägerbesökare till gudstjänst och bön. Kapellet byggdes 1964 av stockar från trösklogen på det gamla  kyrkoherdebostället i Lövånger.

Läs mer om Munkviken