Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Gudstjänst

Gudstjänsterna är det centrala inom församlingen. När vi samlas till gudstjänst får vi möta Gud och ta del av hans ord och hans omtanke om oss mäniskor.

 

Vi firar olika former av gudstjänster.

Mässa, d v s en gudstjänst med nattvard, heter vanligtvis Högmässa. Men ibland heter den även kallas Veckomässa och då är det en enklare gudstjänstordning. Även Taizémässa är en enklare form av Mässa där man ofta sjunger sånger från Taizé och tänder ljus.

När vi inte firar nattvard kallas det gudstjänst.
Beroende på innehållet kan gudstjänsterna kallas Söndagsgudstjänst, Familjegudstjänst, Sånggudstjänst etc.

I vår kalender kan du se när och var gudstjänster firas.

Välkommen!