Foto: Iris Sjöström

EFS

EFS har alltid haft en stark ställning i Lövångersbygden. Under förra seklets första decennier gick en väckelse över bygden. Ett resultat av väckelsen blev att det bildades ett flertal Efs-föreningar runt om i bygden. Tidigt inleddes ett visst samarbete mellan församlingen och Efs, något som idag utvecklats till en djupgående samverkan.

Under slutet av 20-talet och början av 30-talet gick en väckelse över Lövångersbygden, Det bildades Efs-föreningar i många byar och  i Lövånger, Bodan, Broträsk och Hökmark uppfördes även bönhus. Det var ”inte utan vånda i bygden” som bönhuset i Lövånger invigdes 1933. I bönhusföreningens ursprungliga stadgar fanns klara riktlinjer kring upplåtandet av lokalerna och vem som kunde kallas som talare. Under kyrkoherde Hedqvists ledning utarbetades 1936 riktlinjerna för ett samarbete mellan kyrkan och Efs i Lövånger. Ett fruktbart samarbete som genom åren fördjupats allt mer.
Efs och Svenska kyrkan erbjuder idag Lövångersborna ett gemensamt gudstjänstutbud. Barn- och ungdomsverksamheten bedrivs till stora delar gemensamt och dessutom samnyttjas lokaler i såväl Lövånger som ute i byarna.
Det fördjupade samarbetet har även inneburit samverkan mellan EFS och Lövångers församling. 2007-2014 arbetade EFS-prästen Åke Hägglund som samverkanspräst. Idag är Miranda Birgersson anställd som konsulent, även det en samverkanstjänst.
I EFS Västerbotten finns ytterligare 10 samarbetskyrkor, där EFS ansvarar för arbetet i en distriktskyrka.

EFS är en lekmannarörelse i Sven ska Kyrkan som på Evangelisk-Luthersk grund vill främja Kristi rikes tillväxt.Som medlem i EFS får du, på demokratisk väg vara med och påverka vårt gemensamma kristna arbete i Lövångers församling. Kristi kyrka behöver engagerade människor som kan bidra med det man kan och det man brinner för.

Sennait Erichsen, sjuksköterska vid Aira sjukhus, och hennes man Erik, läkare.
Foto: Anna-Maria Nilsson

 

Sennait Erichsen, sjuksköterska vid Aira sjukhus, och hennes man Erik, läkare. Missionärer i Etiopien med anknytning till Lövångerbygden.

EFS Lövånger
Adress Prästgårdsvägen 16, 932 61 LÖVÅNGER

Ordförande Mats-Olof Löfroth 070 632 44 94

Kassör Mats Bäcke

Miranda  Birgersson

Miranda Birgersson

Lövångers församling

EFS-konsulent