Foto: Iris Sjöström

Diakoni

Att bedriva diakoni är en av församlingens grundläggande uppgifter och handlar om att tjäna de utsatta i vårt samhälle. Att möta människor i olika livssituationer, trösta eller bara finnas till hands. Diakonin har sin grund i Jesus Kristus och hans sätt att förhålla sig till sina medmänniskor.

Internationellt arbete

Vår internatinella grupp består av intresserade församlingsbor som genom sitt engagemang vill bidra till att göra skillnad

Besöksgruppen

Besöksgruppen fyller en viktig uppgift. Genom sitt engagemang bidrar de till att sätta guldkant på tillvaron för andra.

Händer

Hjälp oss att hjälpa!

Läs mer om hur...

Välkommen att höra av dig!