Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Begravningskostnader

Oavsett tro eller samfundstillhörighet är följande kostnadsfritt:

  • förvaring av den avlidne fram till begravningen

  • lokal för begravningsceremonin

  • öppning och igenfyllning av grav samt iordningställande av gravplatsen vanligen avgiftsfritt

  • Även kremering och transport av stoftet i samband med kremering sker som regel utan kostnad, liksom gravsättning av kista eller urna och gravplats i 25 år.

     

Om den avlidne tillhört Svenska kyrkan ingår även begravningsgudstjänsten.

Dödsboet ansvarar vanligtvis för övriga kostnader, som exempelvis begravningsbyråns arvode, kista, kistdekoration, urna, minnesstund, transport till förvaringslokal och bärare i de fall då kistan förs ut till gravsättning.

Gravskötselavtal