Begravning

Begravning

Begravningsgudstjänsten är ett tillfälle att få ta farväl, men också för fina minnen.

I begravningsgudstjänsten överlämnas den avlidne i Guds händer. Nu har Gud hela omsorgen om personen som gått bort.  Vi får möjlighet att ta farväl men även tacka för vad den avlidne betytt för oss. Och ibland kan det kännas skönt att få be om förlåtelse och försoning för det som inte blev som vi ville och hoppades.
Som närmast anhörig får du vara med och utforma begravningsgudstjänsten tillsammans med prästen.

Efter gudstjänsten kan det vara skönt fortsätta gemenskapen med en minnesstund hemma eller i en annan lokal. Där delar vi minnen kring den avlidne.
Om du vill hyra någon av våra lokaler för att ha minnesstund i samband med begravningsgudstjänsten betalar du hälften av ordinarie hyrestaxa.  Här hittar du våra lokaler och ordinarie hyrestaxa

Någon av de närmaste söndagarna efter dödsfallet sker tacksägelse i kyrkan för den som varit medlem av Svenska kyrkan. Då läses den avlidnes namn upp, man ber en kort bön och tänder ett ljus för den honom/henne medan kyrkans klockor ringer.

Begravning kan bokas:

 
 
 
 
 
 
Ljus

Stöd i sorgen

Då vi mister en anhörig och ställs inför sorgen kan det kännas tryggt och skönt att ha någon att prata med.

Församlingens bårtäcke

Bårtäcke

Inom Lövångers församling finns ett bårtäcke som kan användas kostnadsfritt. . Kontakta församlingens expedition 0913-10023 Öppet onsdag-fredag 10.00-12.00

Här hittar du formuläret "Mina önskemål"

Vi kan på olika sätt underlätta för våra efterlevande genom att berätta hur vi vill ha det med begravning. Ett material för detta heter "Mina önskemål - till den som ordnar med min begravning.

Begravningsverksamheten

Oavsett trosinriktning så har Svenska kyrkan skyldighet att tillhandahålla en begravningsplats för alla bosatta i Sverige