Blomrabatt
Foto: Iris Sjöström

Arbeta hos oss i sommar

Vi söker personal till våra kyrkogårdar

Kyrkogårdsarbetare sommarsäsongen 2020
Säsongsanställda för perioden maj – oktober. Varierande arbetsuppgifter, i huvudsak skötsel  av grönytor och planteringar. Ansökan oss tillhanda senast 2020-03-15

Sommarpersonal i ålder från 16 år. Anställningstid tre till åtta veckor. Arbetsuppgifter efter ålder och lämplighet. Ansökan oss tillhanda senast 2020-04-01

För ytterligare information kontakta kyrkogårdsförman Rickard Ögren. Telefon 0914-437 11 E-post: rickard.ogren@svenskakyrkan.se

Ansökningsblankett finns här för utskrift och på pastorsexpeditionen