Foto: Iris Sjöström

Barnen är viktiga

Här kan du läsa vår plan för hur vi vill skydda barnen i vår verksamhet

Barn och unga har en särställning i vår kyrka. Jesus ger vägledning om vårt ansvar för barnens trygghet i Matt 18: 6, 10

Kyrkoordningen 54 kap. 13 a §:
”Den som i kyrkans verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd är skyldig att genast anmäla detta till socialnämnden. Anmälningsplikten gäller inte i fråga om uppgifter som biskop eller präst har fått veta under bikt eller enskild själavård enligt 54 kap. första stycket. (SvKB 2011:4)

Socialtjänstlagen 14 kap. 1 §:
”Var och en som får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd bör anmäla detta till nämnden”

Därför har vi sammanställt en handlingsplan för hur vi ska agera när vi tror att det finns risk för att ett barn far illa.

Här kan du läsa vår plan för orosanmälan