Foto: Kredrik Karlsson

Körer

Ulrika Eleonora kyrkokör
Kyrkokören repeterar varje onsdag kl 19.00-21.00 i Ulrika Eleonora och medverkar en eller två gånger i månaden i söndagens högmässa.

Repertoaren är mycket bred, med tyngdpunkt på kyrkomusik från alla epoker.
I december framträder kören med en rad luciagudstjänster i Ulrika Eleonora kyrka, i Brighton/Hove samt i Westminster eller St Paul's Cathedral.
Kören ger även en uppskattad och välbesökt vårkonsert i Ulrika Eleonora.

Seniorkören
Seniorkören träffas en timme före mässan när det är seniorträff för att repetera in ett par sånger som sedan framförs vid mässan. I samband med den efterföljande lunchen är det ofta allsång. Repertoaren är blandad. Klassiskt blandas med modernt och traditionellt.

Projektkör - Lucia (höstterminen)
Vill du vara med och sjunga under Lucia? I november varje år startar Projektkören. Du är välkommen om du har körvana, är van att sjunga i stämmor, kan lära dig sånger utantill, och under december kan vara med i minst sju av Luciaframträdandena.

Maila till körledare Fredrik på organist@swedishchurch.com och anmäl dig, berätta vem du är, vilken stämma och vilken kör du har sjungit i, så får du övriga repetitionstider.

Vill du börja sjunga i någon av våra körer?