Foto: Mona Davidsson

Körer

Alla kan sjunga-kören KOM OCH SJUNG
Har du alltid velat sjunga men inte känt att du har platsat? Sjunger du hellre än bra, eller kanske bara i duschen? Har du sjungit mycket men aldrig tagit dig iväg till en kör? 
Att sjunga i en större grupp ger för många en trygg känsla av anonymitet, samtidigt som man får sjunga mycket. Vi vill att du ska våga sjunga och få rösten att bära. 
Vi sjunger allt från visor och pop till gospel och psalmer. Du behöver inte kunna läsa noter. Hit kommer du för att må bra och ha roligt tillsammans - för du vet väl att körsång har en positiv effekt på din psykiska och fysiska hälsa. 

Hit är alla sångglada välkomna! 
Onsdagar kl 19.30-21.00 inklusive fikapaus.  

Ulrika Eleonora kyrkokör
Kyrkokören repeterar varje torsdag kl 19.00-21.00 i Ulrika Eleonora och medverkar en eller två gånger i månaden i söndagens högmässa. Repertoaren är mycket bred, med tyngdpunkt på kyrkomusik från alla epoker.
I december framträder kören med en rad luciagudstjänster i Ulrika Eleonora kyrka, i Brighton/Hove samt i Westminster eller St Paul's Cathedral.
Kören ger även en uppskattad och välbesökt vårkonsert i Ulrika Eleonora.

Seniorkören
Seniorkören träffas en timme före mässan när det är seniorträff för att repetera in ett par sånger som sedan framförs vid mässan. I samband med den efterföljande lunchen är det ofta allsång. Repertoaren är blandad. Klassiskt blandas med modernt och traditionellt.

Ulricae Drängar
Inom kyrkokören finns en manskör som kallar sig Ulricae Drängar, med bred repertoar, kyrklig och profan. Denna välklingande och entusiastiska grupp har framträtt även utanför kyrkan, exempelvis vid Svenska handelskammarens jullunch.

Projektkör - Lucia
Vill du vara med och sjunga under Lucia? I november varje år startar Projektkören. Du är välkommen om du har körvana, är van att sjunga i stämmor, kan lära dig sånger utantill, och under december kan vara med i minst sju av Luciaframträdandena.
Maila till körledare Toril på organist@swedishchurch.com och anmäl dig, berätta vem du är, vilken stämma och vilken kör du har sjungit i, så får du övriga repetitionstider.

Barnkör
Lördagar under terminerna övar barnkören, hit är alla välkomna!
Tid: kl 12-12.40
Plats: Ulrika Eleonora kyrka
Ålder: 6-12 år

Vill du börja sjunga i någon av våra körer?