Foto: Mona Davidsson

Körer

Ulrika Eleonora kyrkokör
Kyrkokören repeterar varje onsdag kl 19.00-21.00 i Ulrika Eleonora och medverkar en eller två gånger i månaden i söndagens högmässa. Repertoaren är mycket bred, med tyngdpunkt på kyrkomusik från alla epoker.
I december framträder kören med en rad luciagudstjänster i Ulrika Eleonora kyrka, i Brighton/Hove samt i Westminster eller St Paul's Cathedral.
Kören ger även en uppskattad och välbesökt vårkonsert i Ulrika Eleonora.

Seniorkören
Seniorkören träffas en timme före mässan när det är seniorträff för att repetera in ett par sånger som sedan framförs vid mässan. I samband med den efterföljande lunchen är det ofta allsång. Repertoaren är blandad. Klassiskt blandas med modernt och traditionellt.

Ulricae Drängar
Inom kyrkokören finns en manskör som kallar sig Ulricae Drängar, med bred repertoar, kyrklig och profan. Denna välklingande och entusiastiska grupp har framträtt även utanför kyrkan, exempelvis vid Svenska handelskammarens jullunch.

Projektkör - Lucia
Vill du vara med och sjunga under Lucia? I november varje år startar Projektkören. Du är välkommen om du har körvana, är van att sjunga i stämmor, kan lära dig sånger utantill, och under december kan vara med i minst sju av Luciaframträdandena.
Maila till körledare Fredrik på organistfredrik@swedishchurch.com och anmäl dig, berätta vem du är, vilken stämma och vilken kör du har sjungit i, så får du övriga repetitionstider.

Barnkör
Lördagar under terminerna övar barnkören, hit är alla välkomna!
Tid: kl 12-12.40
Plats: Ulrika Eleonora kyrka
Ålder: 6-12 år

Vill du börja sjunga i någon av våra körer?

 • Fredrik Karlsson

  Fredrik Karlsson

  Svenska kyrkan i London

  Organist

  Mer om Fredrik Karlsson

  Fredrik är musikansvarig i kyrkan, körledare för våra olika körer - Ulrika Eleonora kyrkokör, Ulricae Drängar, barnkören Sångfåglarna och Seniorkören, liksom Lucia-projektkören. Vill er kör besöka kyrkan är det Fredrik ni kontaktar.