Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i London Besöks- och postadress: Church of Sweden, 6 Harcourt Street, - London GB-W1H 4AG Telefon: +44(20)77235681 E-post till Svenska kyrkan i London

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Thora Ohlssons stipendium

Svenska kyrkan i London har ett kulturstipendium som delas ut årligen. Pengarna i Thora Ohlsson Cultural Fund har donerats av sjukgymnasten fröken Thora Ohlsson. Hon var en mycket aktiv kyrkorådsledamot under första halvan av 1900-talet och ansvarade för vad som nu är “köksståndet” under julmarknaden. Hon var också en blåstrumpa, en suffragett, som kämpade för kvinnlig rösträtt. Grundplåten till stipendiet härrör från en insamling vid en av hennes födelsedagar och har sedan fyllts på av Thora Ohlssons stiftelse i Lund. 

Stipendiets syfte är att stärka de engelsk-svenska relationerna. Stipendier på upp till £5000 per stipendiat ges för studier av engelsk kultur och kyrkoliv. Särskild hänsyn tas till sökandes anknytning till Lund. 

Behöriga att söka Thora Ohlsson Cultural Fund är alla förutom de som är:
- anställda av Svenska kyrkan i London eller anställda av Svenska kyrkan för att verka i London
- Trustees på Svenska kyrkan i London
- närmast anhöriga (make/maka, partner, förälder, barn) till något av ovan nämnda

 

Stipendiater 2017: Sally Lundgren, sång, för studier vid Royal Academy of Music. Olivia Sjöberg, mezzo sopran, för studier vid Guildhall School of Music and Drama. Jonatan Bougt, klassisk gitarr, för studier vid Royal College of Music. Julia Vetter, opera, för studier vid Guildhall School of Music and Drama. Rebecca Lagman, violoncell, för cellostudier.

Stipendiater 2016: Ida Ränzlöv £2000 för studier på Royal College of Musics Opera School. Esbjörn Wettermark £1000 för investerande i en ny klarinett och därigenom möjliggöra fortsatt arrangerande av musikklasser, workshops och kurser.

Stipendiater 2015: Teresia Derlén £3000 för doktorandstudier inom praktisk teologi. Johan Löfving £2000 för utveckling i och av klassisk musik. Louise Anderasp £1000 för sång- och musikutbildning.

Stipendiater 2014: Johan Hugosson, pianist och kompositör, £2400. Karin Rubenson, teologistudent, £2400. Emelie Krugly Hill, journalist & Andreas Lindström, filmare, för projektet Nordic Folksong, £1200.