Thora Ohlssons stipendium

Thora Ohlsson var en mycket aktiv kyrkorådsledamot under första halvan av 1900-talet och ansvarade för vad som nu är “köksståndet” under julmarknaden. Hon var också en blåstrumpa, en suffragett, som kämpade för kvinnlig rösträtt. Grundplåten till stipendiet härrör från en insamling vid en av hennes födelsedagar och har sedan fyllts på av Thora Ohlssons stiftelse i Lund. 

Svenska kyrkan i London delar ut ett kulturstipendium årligen där stipendiets syfte är att stärka de engelsk-svenska relationerna och ges för studier av engelsk kultur och kyrkoliv. Särskild hänsyn tas till sökandes anknytning till Lund. 

Behöriga att söka Thora Ohlsson Cultural Fund är alla förutom de som är:
- anställda av Svenska kyrkan i London eller anställda av Svenska kyrkan för att verka i London
- Trustees på Svenska kyrkan i London
- närmast anhöriga (make/maka, partner, förälder, barn) till något av ovan nämnda

OBS För att ansöka, skicka ett personligt brev, CV samt arbetsprover antingen i form av länkar till material online, eller filer på ett usb-minne. Sista ansökningsdatum för stipendier är 30 april.

Ansökan skickas till: office@swedishchurch.com

Eller
The Swedish Church
att: Thora Ohlsson Cultural Fund
6 Harcourt Street 
London W1H4AG

 

Tidigare stipendiater

2023

Hugo Svensson (altviolin)

Daniel Xia (piano)

Oskar Österling (komposition)

Lena Bring Larsson (teologi)

Josh May (teologi)

2022

Klara Eriksson 

Ami-Louise Johnsson 

Axel Krogness

Johan Ulfsparre 

Emilia Utter

2021

Hera Protopapas Wettergren,                                                                               

Sophie Bäärnhielm Pousette                                    

Vanja Astorsson                                                                                                            

Karl Lysen                                                                                                                  

Astrid Monén                                                                                                              

Erika Clevejärn

Aina Magnell

David Afzelius

Elsa Rosengren

2020

Lovisa Laine

Linnéa Didrick

Theodor Uggla

Joel Wisti

Maya Aspelod

2019

Hera Protopapas för musikstudier vid Royal Academy of Music

Sally Lundgren för musikstudier vid Royal Academy of Music

Therese Ramstedt för musikprojektet Songs of Eternal Desire

Anna-Maria Eng för teologistudier.

2018 

Erik Bergwall för Masterstudier i musikhistoria och tidig musik vid Royal Holloway University. 

Ioannis Theodoridis för utbildning i Timani, fysioterapi för musiker. 

Flaugissimo Duo för sitt projekt ”The marriage of the Northern Star” som framförs vid Brighton Early Music festival.

Jonatan Bougt, gitarr, för masterstudier vid Royal College of Music. 

Markus Södergren, sång, för studier vid Arts Educational Schools in London. 

Wictor Koch, skådespelare och sångare, för studier vid London College of Music (University of West London).

2017

Sally Lundgren, sång, för studier vid Royal Academy of Music. 

Olivia Sjöberg, mezzo sopran, för studier vid Guildhall School of Music and Drama. 

Jonatan Bougt, klassisk gitarr, för studier vid Royal College of Music. 

Julia Vetter, opera, för studier vid Guildhall School of Music and Drama. 

Rebecca Lagman, violoncell, för cellostudier.

2016 

Ida Ränzlöv för studier på Royal College of Musics Opera School. 

Esbjörn Wettermark för investerande i en ny klarinett och därigenom möjliggöra fortsatt arrangerande av musikklasser, workshops och kurser.

2015 

Teresia Derlén för doktorandstudier inom praktisk teologi. 

Johan Löfving för utveckling i och av klassisk musik. 

Louise Anderasp för sång- och musikutbildning.

2014 

Johan Hugosson, pianist och kompositör.

Karin Rubenson, teologistudent.

Emelie Krugly Hill, journalist & Andreas Lindström, filmare, för projektet Nordic Folksong.