Foto: carlstromphotography.com

Thora Ohlssons stipendium

Svenska kyrkan i London har ett kulturstipendium som delas ut årligen. Pengarna i Thora Ohlsson Cultural Fund har donerats av sjukgymnasten fröken Thora Ohlsson. Hon var en mycket aktiv kyrkorådsledamot under första halvan av 1900-talet och ansvarade för vad som nu är “köksståndet” under julmarknaden. Hon var också en blåstrumpa, en suffragett, som kämpade för kvinnlig rösträtt. Grundplåten till stipendiet härrör från en insamling vid en av hennes födelsedagar och har sedan fyllts på av Thora Ohlssons stiftelse i Lund. 

Stipendiets syfte är att stärka de engelsk-svenska relationerna. Stipendier på upp till £5000 per stipendiat ges för studier av engelsk kultur och kyrkoliv. Särskild hänsyn tas till sökandes anknytning till Lund. 

Behöriga att söka Thora Ohlsson Cultural Fund är alla förutom de som är:
- anställda av Svenska kyrkan i London eller anställda av Svenska kyrkan för att verka i London
- Trustees på Svenska kyrkan i London
- närmast anhöriga (make/maka, partner, förälder, barn) till något av ovan nämnda

OBS För att ansöka, skicka ett personligt brev samt arbetsprover antingen i form av länkar till material online, eller filer på ett usb-minne. Sista ansökningsdatum för 2021 års stipendier är 31 mars.

Ansökan skickas till: office@swedishchurch.com

Eller
The Swedish Church
att: Thora Ohlsson Cultural Fund
6 Harcourt Street 
London W1H4AG

TIDIGARE STIPENDIATER


2020

Lovisa Laine
Linnéa Didrick
Theodor Uggla
Joel Wisti
Maya Aspelod

 

2019
Hera Protopapas för musikstudier vid Royal Academy of Music

Sally Lundgren för musikstudier vid Royal Academy of Music

Therese Ramstedt för musikprojektet Songs of Eternal Desire

Anna-Maria Eng för teologistudier.

 

2018
Erik Bergwall för Masterstudier i musikhistoria och tidig musik vid Royal Holloway University.

Ioannis Theodoridis för utbildning i Timani, fysioterapi för musiker.

Flaugissimo Duo för sitt projekt ”The marriage of the Northern Star” som framförs vid Brighton Early Music festival.

Jonatan Bougt, gitarr, för masterstudier vid Royal College of Music.

Markus Södergren, sång, för studier vid Arts Educational Schools in London.

Wictor Koch, skådespelare och sångare, för studier vid London College of Music (University of West London).

 

2017
Sally Lundgren, sång, för studier vid Royal Academy of Music.

Olivia Sjöberg, mezzo sopran, för studier vid Guildhall School of Music and Drama.

Jonatan Bougt, klassisk gitarr, för studier vid Royal College of Music.

Julia Vetter, opera, för studier vid Guildhall School of Music and Drama.

Rebecca Lagman, violoncell, för cellostudier.


2016
Ida Ränzlöv £2000 för studier på Royal College of Musics Opera School.

Esbjörn Wettermark £1000 för investerande i en ny klarinett och därigenom möjliggöra fortsatt arrangerande av musikklasser, workshops och kurser.


2015 
Teresia Derlén £3000 för doktorandstudier inom praktisk teologi.

Johan Löfving £2000 för utveckling i och av klassisk musik.

Louise Anderasp £1000 för sång- och musikutbildning.


2014
Johan Hugosson, pianist och kompositör, £2400.

Karin Rubenson, teologistudent, £2400.

Emelie Krugly Hill, journalist & Andreas Lindström, filmare, för projektet Nordic Folksong, £1200.