Svenska kyrkan i London

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i London Besöksadress: Church of Sweden, 6 Harcourt Street, - London GB-W1H 4AG Telefon: +44(20)77235681 E-post till Svenska kyrkan i London Webbplats

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Thora Ohlssons stipendium


Svenska kyrkan i London har ett kulturstipendium som delas ut årligen. Pengarna i Thora Ohlsson Cultural Fund har donerats av sjukgymnasten fröken Thora Ohlsson. Hon var en mycket aktiv kyrkorådsledamot under första halvan av 1900-talet och ansvarade för vad som nu är “köksståndet” under julmarknaden. Hon var också en blåstrumpa, en suffragett, som kämpade för kvinnlig rösträtt. Grundplåten till stipendiet härrör från en insamling vid en av hennes födelsedagar och har sedan fyllts på av Thora Ohlssons stiftelse i Lund. 

Stipendiets syfte är att stärka de engelsk-svenska relationerna. Stipendier på upp till £5000 per stipendiat ges för studier av engelsk kultur och kyrkoliv. Särskild hänsyn tas till sökandes anknytning till Lund. 

Senast 31 mars 2018 skall ansökan vara oss till handa. Ansökan, tillsammans med CV och bilagor, skickas till The Swedish Church in London, “Thora Ohlsson Cultural Fund”, 6 Harcourt Street, London W1H 4AG. 

Stipendieutdelning av 2017 års stipendier sker i samband med nationaldagsfirandet på Svenska skolan i London, 6 juni 2017. 

Behörig att söka Thora Ohlsson Cultural Fund är alla förutom de som är:
- anställda av Svenska kyrkan i London eller anställda av Svenska kyrkan för att verka i London
- Trustees på Svenska kyrkan i London
- närmast anhöriga (make/maka, partner, förälder, barn) till något av ovan nämnda

Stipendiater 2016: Ida Ränzlöv £2000 för studier på Royal College of Musics Opera School. Esbjörn Wettermark £1000 för investerande i en ny klarinett och därigenom möjliggöra fortsatt arrangerande av musikklasser, workshops och kurser.

Stipendiater 2015: Teresia Derlén £3000 för doktorandstudier inom praktisk teologi. Johan Löfving £2000 för utveckling i och av klassisk musik. Louise Anderasp £1000 för sång- och musikutbildning.

Stipendiater 2014: Johan Hugosson, pianist och kompositör, £2400. Karin Rubenson, teologistudent, £2400. Emelie Krugly Hill, journalist & Andreas Lindström, filmare, för projektet Nordic Folksong, £1200.