Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

England, Skottland, Wales, Nordirland & Irland

Winchester tisdag 19 mars – observera att detta är ett nytt datum!
Kl 12.30 Gudstjänst, St Lawrence Church, The Square, Winchester SO23 9EX
Kl 13.15 Lunch på The Old Vine, 8 Great Minster Street,Winchester SO23 9HA

Brighton fredag 22 mars
Kl 12.30 Gudstjänst, St John the Baptist
Palmeira Square, BN3 2FL
Kl 13.00 Lunch på the Regency
131 King’s Road, BN1 2HH

Bristol 4 april
Kl. 13.00 Lunch på The Glassboat, Welsh Back, Bristol BS1 4SB
Kl 15.15 Gudstjänst, St Stephens church, 21 St Stephens Street, Bristol BS1 1EQ

Cardiff 5 april
Kl 12.00 Gudstjänst och lunch på Norwegian Church Arts Centre, Harbour Drive, Cardiff CF10 4PA. Vi firar gudstjänst och äter i samma lokal med fint utrymme för barn att leka och röra på sig.

Bournemouth 11 april 2019 – observera att detta är ett nytt datum!
Kl 12.30 Gudstjänst i St Andrew’s church
8 St Stephen’s Rd, BH2 6JJ
Kl 13.00 Lunch på The Norfolk Hotel
Richmond Hill, BH2 6EN

Birmingham 2 maj
Kl 12.30 Gudstjänst, St Luke’s Church, Great Colmore Street, Birmingham B15 2 AT
Kl 13.00 Lunch på Fellini Restaurant, Radisson Blu Hotel, 12 Holloway Circus, Queensway, Birmingham B1 1BT

Devon, Ottery St Mary 11 maj
Kl 10.30 Mässa, Ottery St Mary Church. Präst: kyrkoherde Eric Muhl, medverkan av Ulrika Eleonora kyrkokör, Svenska kyrkan i London.
The College, Ottery Saint Mary EX11 1DQ, Storbritannien
Kl 12.15-cirka14.30 Kyrklunch på Knightstone Manor där det finns gott om plats för alla att delta. Kören sjunger med och för oss.

Brighton 7 juni
Kl 12.30 Gudstjänst, St John the Baptist, Palmeira Square, BN3 2FL
Kl 13.00 Lunch på the Regency, 131 King’s Road,
BN1 2HH

Ja tack, jag vill få information via e-post om Svenska kyrkans träffar utanför London.