Stödlinjer för våld i nära relationer

Upplever du fysiskt, psykiskt våld eller hotfulla situationer i ditt hem? Här finns länkar till olika organisationer i Storbritannien där du kan få hjälp.