Stödlinjer för våld i nära relationer

Upplever du fysiskt, psykiskt våld eller hotfulla situationer i ditt hem? Här finns länkar till olika organisationer i Storbritannien där du kan få hjälp.

Vi finns här för dig

Oro, sorg och rädsla kan göra att både vi själva och andra tänker, reagerar och handlar på ett sätt som kan leda till spänningar och kanske konfliktsituationer. Ibland kan det kännas skönt att få höra en annan röst när det inte är som vanligt. Är du i behov av att prata med någon? Kontakta oss gärna.