Seniorer

Seniorträffar anordnas en torsdag i månaden, med mässa först och sen lunch. Luncherna är kostnadsfria.

En gång om året anordnas även en bussutflykt till ett särskilt utvalt resemål.  

För frågor kontakta diakon Kerstin Garplid.

Kommande seniorluncher

21 mars, 25 april och 23 maj

kl 11.15 Seniorkören övar

kl 12.00 Mässa 

ca kl 12.45 Lunch

Anmälan

Senast måndag innan aktuell seniorluch vill vi ha din anmälan till Sarah, se kontakt nedan.

För er som har särskilda kostbehov, kom ihåg att informera om detta varje gång och kopiera även in husmor Stina, email: housekeeper@swedishchurch.com.

Vårutflykt

Planera också in vårens seniorutflykt på torsdag 16 maj.

Mer information kommer längre fram.

BLI MEDLEM/FÖRNYA DITT MEDLEMSKAP!
Under pandemin har många medlemmar lämnat svenska församlingen i London, 
något som påverkar möjligheten att bedriva verksamhet.

Församlingen är helt beroende av medlemmar, som vill vara en del av 
Svenska kyrkan och som betalar medlemsavgift. Medlemsavgiften är £100 och 
betalas per kalenderår, alternativt månadsvis via Direkt Debet.
Medlemskapet gäller i församlingen, inte i Svenska kyrkan i Sverige.

För medlemskap klicka här