Kyrka för fairtrade

Svenska kyrkan i London är certifierade Fairtrade Church och Kyrka för Fairtrade - vad innebär det?

Användning av Fairtrade-märkta produkter
Församlingen använder sig konsekvent av Fairtrade-märkt kaffe och te i alla sammanhang. Församlingen använder sig regelbundet av andra Fairtrade-märkta produkter såsom florsocker, kakao och frukt. 

Kunskap
Församlingen sprider kunskap om rättvisefrågor och om vikten av att använda sin konsumentmakt i sin verksamhet. 

Opinion
Församlingen gör aktiviteter under året för att uppmärksamma Fairtrade och engagerar sig under Fairtrades kampanjveckor samt Fairtrade Challenge - Fika Fairtrade.

Samarbete
Vi i London upplever att utbudet av Fairtrade är större i Storbritannien jämför med Sverige. Det är enklare att komma åt Fairtrade-märkta varor och dessutom utan att ekonomin blir direkt lidande. 

Svenska kyrkan i London är även diplomerade inom brittiska Fairtrade och går under Diocese of London som i sig är Fairtrade-certifierade. Då församlingen även tillhör Visby stift, som är aktiva i Gotland Fairtrade Island, så tänker vi oss samarbete även där. 

Länkar
Kyrka för Fairtrade
Fairtrade UK
Fairtrade Sverige