Konst

Utställningar i Svenska kyrkans café

Caféet i Ulrika Eleonora i London fungerar också som ett utställningsrum. Här blandas fotografier med olje- och akvarellmålningar, illustrationer och neonverk. Det gemensamma i utställningarna är svenskheten. Inte alltid svenska konstnärer, men personer med anknytning till Sverige, och oftast bosatta i Storbritannien.

Tips?
Har du förslag på någon som skulle platsa att ställa ut i kyrkans café, kontakta office@swedishchurch.com