Foto: IKON

Konfirmation

Varför händer onda saker i världen? Kan jag alltid vara mig själv? Vad ska jag bli i framtiden? Du är inte ensam om att fundera över livet. Läs mer om konfirmation här

Konfirmand i London 2021

Inför kommande år har vi varit tvungna att förändra upplägget för konfirmandundervisningen. Den kommer att, i stora drag, se ut som följer, med reservation för förändringar.

- Inskrivning/information 10 januari 2021
- Helgträffar 6-7 februari, 6-7 mars, 10-11 april, 1-3 maj & 12-13 juni
  (Ev inga övernattningar)

- Konfirmationsgudstjänst söndagen den 4 juli 2021

- Vad gäller läger så får vi be att återkomma då vi inte kan planera så långt just nu. Vad vi har bestämt är att lägret, oavsett längd, kommer att vara i Storbritannien och troligvis vid Early May Bank Holiday.

Har du några frågor kontakta Magnus Berggren

-------


För deltagande i konfirmandläsning hos oss önskar vi att konfirmanden med familj är medlemmar i Svenska kyrkan London - vilket ni blir genom en årlig donation. Enklast online via https://member.swedishchurch.com eller med en check skickad till The Swedish Church in London Ltd, 6 Harcourt Street, London W1H 4AG. 

Vill ni, utöver det årliga bidraget, lämna ett bidrag för att hjälpa församlingen täcka utgifter för mat och lägerresa så är er donation - oavsett storlek - varmt välkommen.

Magnus Berggren

Magnus Berggren

Svenska Kyrkan i London

Pedagog