Foto: IKON

Konfirmation

Varför händer onda saker i världen? Kan jag alltid vara mig själv? Vad ska jag bli i framtiden? Du är inte ensam om att fundera över livet. Läs mer om konfirmation här

Konfirmand i London 2022

Nu har vi äntligen möjlighet att starta en ny konfirmationsgrupp i församlingen. Präst Fabian Åström, som är anställd som komminister i Svenska kyrkan i New York men ännu inte fått inresetillstånd till U.S.A. kommer att vara oss behjälplig genom delaktighet och planering. Dessutom kommer präst Henriet Miell, diakon Kerstin Garplid och organist Fredrik Karlsson vara med i konfirmandarbetet framöver och om ni kommer med, hoppas vi naturligtvis att ni kommer att lära känna församlingsbor och övriga medarbetare under konfirmationens gång.

Årets grupp kommer att vända sig till ett större åldersurval med fler yngre konfirmander eftersom konfirmandarbetet har legat nere sedan våren 2020 och härmed hälsas ni alla hjärtligt välkomna tillbaka! 

Vi har planerat för konfirmandinskrivning, information för föräldrar samt några inledande lära-känna-varandra-aktiviteter söndagen den 19 december efter högmässan klockan 13.00. Vi kommer också att ordna så det blir en digital träff i samband med detta, eftersom många redan har åkt till Sverige för jullovet.

För konfirmandperioden, kommer vi att ha samma upplägg som vi haft tidigare med fem konfirmandhelger under våren 2022, en konfirmationsresa under sommaren 2022 (datum TBC) samt konfirmationsgudstjänst troligen 4 september 2022. 


Med reservation före eventuella ändringar tänker vi följande helger:

  • Lördag 29 januari-söndag 30 januari 2022
  • Lördag 26 februari-söndag 27 februari 2022
  • Lördag 26 mars-söndag 27 mars 2022
  • Lördag 23 april-söndag 24 april 2022
  • Lördag 21 maj-söndag 22 maj 2022

Varje helg påbörjas kl. 13.00 på lördagen och avslutas med delaktighet och närvaro vid söndagens högmässa som startar kl. 11.00.


Har ni vidare tankar eller frågor så vill vi att ni ska veta att det bara är att höra av er till oss. 

För deltagande i konfirmandläsning hos oss önskar vi att konfirmanden med familj är medlemmar i Svenska kyrkan London - vilket ni blir genom en årlig donation. Enklast online via https://member.swedishchurch.com eller med en check skickad till The Swedish Church in London Ltd, 6 Harcourt Street, London W1H 4AG. 

Vill ni, utöver det årliga bidraget, lämna ett bidrag för att hjälpa församlingen täcka utgifter för mat och lägerresa så är er donation - oavsett storlek - varmt välkommen.


För mer information

ANMÄLAN