Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Konfirmation

Konfirmand i London 2020

Söndagen den 13 oktober, efter familjemässan kl 11.00 har vi informationsträff. Helglägren börjar efter årsskiftet.

Har du frågor kring konfirmation är du välkommen att kontakta pedagog Magnus Berggren

För deltagande i konfirmandläsning hos oss önskar vi att konfirmanden med familj är medlemmar i Svenska kyrkan London - vilket ni blir genom en årlig donation. Enklast online via https://member.swedishchurch.com eller med en check skickad till The Swedish Church in London Ltd, 6 Harcourt Street, London W1H 4AG. 

Vill ni, utöver det årliga bidraget, lämna ett bidrag för att hjälpa församlingen täcka utgifter för mat och lägerresa så är er donation - oavsett storlek - varmt välkommen.