Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Annonsera

KYRKOBLADET - församlingens tidning som utkommer med tre nummer/år. Tidningen trycks i 8 500 exemplar och skickas ut till hushåll och företag med svensk anknytning.
Företag och organisationer kan annonsera i tidningen och i vårt nyhetsbrev som går ut via mejl varannan vecka. För prisinformation och deadlines kontakta Mona Davidsson.

Kyrkobladet finns att läsa digitalt här.