Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Annonsera

KYRKOBLADET - församlingens tidning som utkommer med tre-fyra nummer/år. Tidningen trycks i 12 000 exemplar och skickas ut till cirka 11 000 hushåll och 450 företag med svensk anknytning, utan kostnad.

Företag och organisationer kan annonsera i tidningen och på webben. För prisinformation och deadlines kontakta Mona Davidsson.

Kyrkobladet finns att läsa digitalt här. 

ADVERTISE in our quarterly Church Magazine, printed in 12 000 copies. Or on our website which have around 11 000 monthly viewers. 
 
YELLOW PAGES - för svenska företag i UK. Vill du finnas med på Yellow Pages? Kontakta redaktör Mona Davidssonför mer information.