Dags att boka dop?

Varmt välkommen att boka tid för dop i Lomma kyrka! Bokning sker via pastorsexpeditionen  på tel. 040-416120. 

Det finns ingen rätt eller fel ålder för dop! Ibland döps barn snart efter sin födsel. Ibland väntar man månader eller år. Har dopklänningen blivit för liten finns andra alternativ! Har du frågor om dop, kontakta någon av församlingens präster, kontaktuppgifter finns här.

Från och med 1/7 2021 tillåts max 60 besökare i samband med dop i Lomma kyrka. Antalet inkluderar dopfamilj, faddrar, etc. Besökarna sitter i bänkarna på angivna plantser. 

Präst, musiker, vaktmästare och eventuellt inhyrda solister räknas inte inte som besökare. 

Det går också bra att hyra Byskolan mitt emot kyrkan för dopkalaset. Max antal 50 personer. 

 

Vi välkomna dig i Guds familj och tar emot dig med kärlek och förväntan!

Dopet är en gåva från Gud och en påminnelse om Guds kärlek till oss människor. Genom dopet blir vi medlemmar i Svenska kyrkan men också en del av den världsvida kyrkan bestående av människor i olika åldrar runt om i hela världen. Till den gemenskapen är du eller ditt barn varmt välkommen!

I Svenska kyrkan döps människor i alla åldrar, även om det är vanligast med barndop. Dopet är en helig handling, ett sakrament. Jesus sände ut sina lärjungar i världen och uppmanade dem att döpa människor och sprida hans budskap. Därför är dopet så mycket mer än en namngivningsceremoni även om varje dop av ett barn också handlar om glädjen att välkomna en ny liten människa till världen.

 

När, var och hur?

I Lomma kyrka sker dop vanligen en söndag eller lördag i en särskild dopgudstjänst eller i en av söndagens gudstjänster. Det finns möjlighet att få enskilt dop eller tillsammans med en annan familj. När du bokat dop tar en präst kontakt med dig för att planera dopet.

Dopgudstjänsten innehåller alltid två eller tre psalmer. Utöver dem kan man lägga till extramusik som till exempel solosånger eller en barnvisa. I Lomma kyrka vill vi i första hand uppmuntra och värna den levande musiken. Inspelad musik kan förekomma men ersätter inte orgel- eller pianomusik vid in- och utgång.

Dopklänning finns att låna utan kostnad. Vill ni fortsätta firandet efter dopgudstjänsten kan ni boka Byskolan som ligger i anslutning till Lomma kyrka.

 

 

Läs mer om dopet på Svenska kyrkans gemensamma sida.