Meny

Kontakta oss!

Här hittar du alla kontaktuppgifter till personal och pastorsexpedition i Lomma församling. Längst ner hittar du också adresser till alla församlingens lokaler.

Kontakta oss

Lomma församling
Skolgatan 4, 234 31 Lomma

Tfn 040-41 61 20 

lomma.forsamling@svenskakyrkan.se 

Församlingsexpeditionen är öppen för frågor kring dop, vigsel, begravning eller rörande gravrätter och gravskötsel.

Måndag samt onsdag-fredag: 10.00-12.00.

Kyrkoherde och Kontraktsprost

Jan-Olof Aggedal

Jan-Olof Aggedal

Lomma församling

Mer om Jan-Olof Aggedal

Hemsida: aggedal.se

Jonas Gehlin

Lomma församling

biträdande kyrkoherde

Präst

Lisa Buratti

Lisa Buratti

Lomma församling

Lena Löwendahl Kjellström

Lena Löwendahl Kjellström

Lomma församling

Präst

Pastorsadjunkt/präst

Annamaria Laviola-Svensäter

Annamaria Laviola-Svensäter

Lomma församling

Pastorsadjunkt - präst

Mer om Annamaria Laviola-Svensäter

Pastorsadjunkt/präst

Diakon

Lena Hansen

Lena Hansen

Lomma församling

Kyrkomusiker

Maria Jönsson

Maria Jönsson

Lomma församling

Kyrkomusiker

Petra Hessung

Lomma församling

Thomas Wallin

Lomma församling

Organist

Mer om Thomas Wallin

Organist

Kyrkvaktmästare

Simon Årnes

Simon Årnes

Lomma församling

Församlingshemsvärd

Maude Bengtsson

Maude Bengtsson

Lomma församling

Kamrer

Kristina Berglund

Kristina Berglund

Lomma församling

Assistent

Barbro Karlsson

Barbro Karlsson

Lomma församling

Pedagog

Catharina Norekvist Bonacic

Catharina Norekvist Bonacic

Lomma församling

Pedagog

Sara Emilsson

Sara Emilsson

Lomma församling

Claes Adolfsson

Claes Adolfsson

Lomma församling

Kommunikatör

Byggnadsansvarig och kyrkogårdsvaktmästare

Peter Andersson

Peter Andersson

Lomma församling

Kyrkogårdsvaktmästare

Anders Andersson

Anders Andersson

Lomma församling

Kyrkogårdsvaktmästare

Lars Jönsson

Lars Jönsson

Lomma församling

Kyrkogårdsvaktmästare

Michael Westergren

Michael Westergren

Lomma församling

Hitta till oss!

Kyrkans adress är Prästbergavägen 71.

Kapellets adress är Prästbergavägen 69 B.

Byskolans adress är Prästbergavägen 74.

Församlingshemmets adress är Skolgatan 4.

Kyrkogårdsförvaltningens adress är Klockarevägen 4.

Vill du lämna blommor i samband med begravning?
Dörren på den norra sidan av kyrkan och kapellets entré öppnas 7.30 vid begravningsdagar. Ställ blommorna innanför dörren.