Behöver du någon att prata med?

Behöver du någon att prata med? Att få dela sina tankar med en annan människa kan göra stor skillnad!

Ibland blir våra liv inte som vi tänkt eller önskat. Vi drabbas av sorg, brustna relationer, sjukdom eller annat som kan göra livet svårt och smärtsamt att leva.

Att tillsammans med en utomstående sätta ord på det hur livet är kan ibland vara till hjälp för att hitta nya perspektiv och vägar framåt. I Lomma församling finns möjlighet att samtala enskilt med präst eller diakon. Vi kan ofta ta emot med kort varsel och vi för inga journaler. Vi har tystnadsplikt. 

Om du akut behöver någon att prata med finns jourhavande präst via telefon, chatt och digitalt brev. Mer information finns här.

Lena Hansen

Lena Hansen

Lomma församling

Diakon

Lena Löwendahl Kjellström

Lena Löwendahl Kjellström

Lomma församling

Präst

Martin Wallén

Martin Wallén

Lomma församling

Präst