En grupp människor vandrar på led genom skogen.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Pilgrimsvandra med Ljusnans pastorat

Pilgrimsvandringen är både en yttre och inre vandring. Den yttre vandringens mål kan vara en särskild plats, som en kyrka. Den inre vandringens mål är mitt eget innersta där jag möter mig själv och kanske också Gud.

Planerade pilgrimsvandringar

Annadag pingst, 20 maj, träffas vi vid Ljusdals kyrka kl. 18 och vandrar tillsammans till Kolsvedjabergets topp. Kontakt: Magnus Boäng, 070-362 26 98. 

Den 11 juli är det Vandringens dag. Den sammanfaller med torsdagen i Färilaveckan och vi vandrar tillsammans från Färila kyrka till Ljusdals kyrka via Ljusnanleden.

Vi avtågar kl. 09:00 från Färila kyrka och vandringen beräknas ta ca fem timmar. Ta med matsäck, vatten och kläder efter väder. Vi stannar för en längre paus vid badplatsen i Ygsbo. Var och en ansvarar själv för att ta sig till och från vandringen.

Kyrksöndag och höstupptakt med nätverket Pilgrim Ljusnan. Samling kl. 10:00 i Hovra bönhus för gemensam bön och fördjupning i pilgrimens sju nyckelord: frihet, enkelhet, tystnad, bekymmerslöshet, andlighet och delande.

Vi avtågar kl. 11:00 från bönhuset och vandrar till Hovrahällarna där vi äter medhavd matsäck och firar en enkel pilgrimsmässa innan vi vandrar tillbaka till bönhuset. Var och en ansvarar själv för att ta sig till och från vandringen.

För frågor ring pilgrimspräst Mattias Haglund, tel. 076-100 70 45.

Information om pilgrimsvandring 

Pilgrimspräst Mattias Haglund: 076-100 70 45, mattias.haglund@svenskakyrkan.se.

Om pilgrimsvandring

Pilgrimsvandring går tillbaka till medeltida resande till heliga platser som var knutna till helgon. Idag sker resan framför allt inåt. Medan man vandrar genom en soldränkt lövsal kommer man närmare sig själv, skapelsen och Gud.

Pilgrimsresan sker efter sju nyckelord:

  • Frihet
  • Enkelhet
  • Tystnad
  • Bekymmerslöshet
  • Långsamhet
  • Andlighet
  • Delande. 
Pilgrimskompassen kallas denna enkla träskiva med de sju nyckelorden och plats för ett värmeljus. Pilgrimskransen intill har sju pärlor med samma innebörd med början vid den vita pärlan som står för frihet. Foto: Mattias Haglund

Två pilgrimsleder går genom Ljusnans pastorat, de möts i Klövsjö och går vidare mot Norge:

Helgonleden går från Uppsala till Trondheim och förbinder Uppland med Härjedalen och följer i huvudsak älven Ljusnans dalgång. Läs mer om Helgonleden HÄR.

Stråsjöleden går från Enånger över Forsa och Bjuråker och följer Hennansjöns västra strand till Ramsjö där den viker av mot Haverö i Medelpad. Läs mer om Stråsjöleden HÄR

Byn Kårböle var på medeltiden en välkänd anhalt längs Helgonleden på väg mot Trondheim och Nidarosdomen som är helgonet Sankt Olofs gravkyrka. I Kårböle stavkyrka skänkte resenärer pengar för fortsatt god resa. Än idag är Kårböle med sin rika historia värd ett besök.

Kårböle stavkyrka. Foto: Carl-Johan Amilon.

Pilgrimens bön

Pilgrimen ber med den heliga Birgittas ord: 

Herre, visa mig din väg och gör mig villig att vandra den.

Välkommen att vandra med oss!!